Recenzia
Andrea Olejárová
03.12.2019

Nad našou digitálnou budúcnosťou

Scott Galloway: Veľká Štvorka. Skrytá tvár spoločností Amazon, Apple, Facebook a Google. Bratislava: Premedia, 2019

Štyria jazdci digitálnej doby za posledných dvadsať rokov bezprecedentne zmenili podnikanie, tvorbu hodnoty a celkový rytmus života. Google, Facebook, Apple a Amazon sa stali integrálnymi zložkami našej existencie, ktoré pravidelne odstraňujú najrôznejšie každodenné prekážky, prenášajúc nás do centra svetového diania bez toho, aby sme opustili vlastné domovy.

Tento rok sa na pulty kníhkupectiev dostal príbeh „veľkej štvorky“, ktorý sa rozhodol prerozprávať americký marketingový expert Scott Galloway. Týmto štyrom technologickým gigantom sa opakovane dostáva veľkého uznania, avšak Galloway vykresľuje celkom inú verziu nevídaného úspechu, ktorá sa podľa neho ozýva po svete len šepotom. Pravdou však je, že tieto korporácie nám už dávno prerástli cez hlavu a keďže sa už nezmestia pod štátmi nastavené limity, podliehajú kritike prakticky neustále. Spoločným menovateľom ich triumfu je istá fetišizácia technológie, moc nad informáciami užívateľov a apel na naše inštinkty. Galloway prezieravo varuje pred dôverou, ktorú vkladáme do veľkej štvorky, odzrkadľujúcej boha, lásku, sex a spotrebu, ale taktiež píše o vyhýbaní sa daňovej povinnosti či protimonopolnej regulácii, narúšaní súkromia a likvidácii pracovných miest. Hneď po prvých stranách je čitateľovi zrejmé, že napriek odľahčenému štýlu písania, je problematika, ktorou ho autor pútavo sprevádza, viac než znepokojivá.

Prvá polovica knihy sa samostatne venuje každej zo štyroch spoločností pretekajúcich sa medzi sebou o to, kto sa stane miliardovou korporáciou. Po prečítaní úvodu nás autor zasväcuje do príbehu prvého člena veľkej štvorky – spoločnosti Amazon. Podobne ako sa naši predkovia snažili preukázať svoju biologickú zdatnosť nahromadením pôsobivého množstva úlovkov, aj my sa pokúšame uspokojiť inštinkty podnecujúce nutkanie nakumulovať čo najviac vecí. Čo sa kedysi javilo ako racionálna stratégia prežitia, bolo o tisícky rokov neskôr využité k vyburcovaniu konzumných pudov a vzostupu maloobchodného sektora. Na vlne technologického pokroku a s rozvojom e-komercie sa však naše zberačsko-lovecké inštinkty posunuli o úroveň vyššie. Galloway nás presvedčivo oboznamuje s tým, ako Amazon zredukoval námahu pri „love“, odstránil stres z nákupu a ušetril nezanedbateľné množstvo energie.

Nezabúda zdôrazniť ani konkurenčnú schopnosť firmy, ktorá mohutne valcuje maloobchodnú infraštruktúru, bleskovo nahrádza ľudskú pracovnú silu robotmi a s vervou sa púšťa do rizika. Spoločnosť Apple sa na druhej strane vydala cestou inovatívnej ekonomiky, božskej dokonalosti a inštinktívnej potreby zapôsobiť na potenciálnych partnerov. Produkty Applu sa stali uctievanými ikonami i známkami vzdelania a materiálne zabezpečeného života. Kľúčom k úspechu firmy je podľa autora istá meta-vzácnosť, ktorá dáva jej zákazníkom pocit výnimočnosti a atraktivity, generujúc nízke náklady a vysoké marže. Sociálnu sieť Facebook autor označuje za jeden z najúspešnejších obchodných príbehov všetkých čias, vďaka sile mobilných aplikácií a predovšetkým užívateľskému obsahu. Na druhej strane zdôrazňuje zbavovanie sa zodpovednosti, kumuláciu personalizovanej reklamy a neautorizované obchodovanie s informáciami užívateľov. Podobnej kritike čelí aj vyhľadávač Google, ktorý ašpiruje na post novodobého božstva dominujúceho vedomostnému odvetviu. Jeho algoritmom sa totiž zdôverujeme s najintímnejšími problémami a dennodenne kladieme stovky otázok, na ktoré zaručene dostaneme odpoveď. Relevantnosť informácií si vyberá svoju daň v podobe opodstatnených obáv o súkromie, ale aj vzniku informačných bublín. Autor v tomto smere upozorňuje na nebezpečenstvo ovládnutia mediálnych platforiem a absenciu „siedmej veľmoci“ – tlače.

V druhej časti knihy popisuje postupy, v ktorých veľká štvorka našla oporu na svojej ceste k úspechu. Venuje sa nečestným stratégiám, ale aj faktorom, ktoré sú zodpovedné za dominanciu na trhu a schopnosť ovládať zážitok zákazníka či užívateľa. Veľká štvorka totiž okrem vplyvu na mozog srdce a pohlavné orgány vďaka globálnemu dosahu uľahčuje život miliardám ľudí. Je sympatická, vizionárska a technologicky vyspelá. Nevydáva sa po vyšliapaných chodníčkoch a často riskuje, pretože ako autor pripomína, zlyhanie a vynaliezavosť sú nerozlučiteľná dvojica. Napokon si Galloway kladie otázku, kto sa stane piatym jazdcom a poskytuje náhľad na potenciálnych uchádzačov, ku ktorým patrí napr. Tesla či Uber. Záver knihy je venovaný niekoľkým motivačným radám, ako sa presadiť v podnikaní aj napriek tomu, že veľká štvorka skomplikovala konkurenčné prostredie technologických startupov.

Kniha Veľká štvorka je príspevkom do veľmi aktuálnej diskusie o našej digitálnej budúcnosti. V autorovej výpovedi je prítomný skepticizmus, ale aj kritika stojaca na legitímnych argumentoch. Poskytuje jasný a zrozumiteľný exkurz do problematiky, ktorý je podčiarknutý autorovými obchodnými skúsenosťami a ostrovtipom. Aj keď dielo prinesie mnohým čitateľom cenné informácie, nepreniká hlbšie do detailov či kultúrnych a politických dôsledkov pôsobenia veľkej štvorky. Kniha sa na mnohých miestach výrazne odkláňa od faktickej analýzy smerom k autorovým osobným názorom a činí z nej skôr osobitý druh komentáru. Napriek tom, že čitateľ nemusí s Gallowayovým názorom súhlasiť, prinajmenšom sa bude dôslednejšie zamýšľať nad otázkami, ktorými sa kniha zaoberá.