Recenzia
Mara Stanková
11.08.2014

Nahliadnutia do súčasnej slovinskej prózy

Nahliadnutia do súčasnej slovinskej prózy

Ak si neviete predstaviť nič konkrétne pod pojmom „súčasná slovinská próza“, určite vám pomôže kniha Nahliadnutia do súčasnej slovinskej prózy (Univerzita Komenského), ktorá vznikla ako výsledok spolupráce súčasných a bývalých študentov slovinčiny pod vedením lektorky Saše Vojtechovej Poklač. Hoci editorka v predhovore píše o titule ako o potenciálnych skriptách a študijnom texte, táto rozmanitá zbierka próz sa vyznačuje najmä jedinečným umeleckým zážitkom.

Desať rôznych spisovateľov sa predstavuje v najrozličnejších polohách svojej tvorby. Jedno však majú všetky texty spoločné – ich autormi sú prozaici, zaraďovaní k esám slovinskej literatúry. Napríklad mladý spisovateľ Nejc Gazvoda získal najvýznamnejšiu slovinskú literárnu cenu už za debut. Do tejto knižky sa dostala jeho poviedka Heineken, v ktorej tematizuje problematické medziľudské vzťahy. Pútavý pohľad na vzťah muža a ženy prináša Vesna Leimać v poviedke Nevinnosť. Zamerala sa na akúsi hranicu stanovenú konvenciami, ktorú by človek nemal prekročiť. Do výberu sa dostali dve jej poviedky a v druhej, nazvanej Nič sa nedeje, nič sa nedeje, čitateľ nazerá na obyčajný prázdninový deň jedného dievčatka strávený pri mori. Optika malého dieťaťa zaujala aj Gorana Vojnovića v príbehu Juhoslávia, moja vlasť. Ten ústami a očami mladého chlapca približuje obdobie, keď bol v Juhoslávii pri moci Tito. Tam, kde si Vojnović pomáha (možno trochu ľadovým) humorom, autorka Polona Glavan volí drsnosť brutálnej reality. Za rozprávača svojej prózy síce tiež zvolila dieťa, no problematika týrania maloletých z poviedky Tristo miliónov metrov za sekundu priam kričí. O niečo ľahšiu výpoveď ladenú ako svedectvo o identite vlastného národa nájde čitateľ v jej druhom texte Nezvyčajná identita Niny B.

Vedecký a odmeraný štýl pri písaní využila autorka Mojca Kumerdej, ktorá sa bližšie pozrela na problematiku darovania orgánov. Veľmi čítavou je poviedka Vinka Möderndorfera o bratoch dvojičkách, ktorým sa v živote darí. Prelínanie dvoch osobností a dopĺňanie vzájomných vlastností je až také silné, že sa dá len ťažko povedať, čím sa bratia od seba líšia. Rôzne deviácie medziľudských vzťahov a súčasnej spoločnosti sa zrkadlia i v ďalších poviedkach autorov Aleš Čar, Peter Rezman, Barica Smole a Vla do Žabot.

Hoci väčšina prekladateľov, ktorí sa zúčastnili na tomto projekte, sa prekladaním neživí, jazykovej ani umeleckej stránke textov nie je čo vyčítať. Predviedli nám to najlepšie z literatúry, ktorá by nám nemala byť veľmi vzdialená, no napriek tomu je neznáma...