Najlepšie recepty ľudovej medicíny - Jörg Zittlau, Norbert Kriegisch, Dagmar P. Heinkeová - Zdravie – aká téma!

Zdravie – aká téma!

Zdravie – aká téma!

Jörg Zittlau – Norbert Kriegisch – Dagmar P. Heinkeová

Najlepšie recepty ľudovej medicíny

Bratislava, Ikar 2006

Preklad Judita Melcerová

Lekári, liečitelia – aká téma!

Lieky, lekárne, lekárničky – aká téma!

Buď sám sebou. Sama sebou. Samosebou.

Vychádzame si v ústrety. Vypýtal som si na recenzovanie dielko z dielne vydavateľstva Ikar o rozume a rozumoch ľudovej medicíny. Nuž veď. Jožko, máš na to puvoár, ctiteľ prírody, stromov i bylín, kvetiniek. Len či sa nepretŕčam. Pomôž si, aj pánboh ti pomôže. Tu by sa moja recenzia mohla hoci končiť, na začiatku. Predsa však, trochu to rozvediem. Zaimponovala mi terapia striedmosti prítomná na stránkach tejto knižky. Nijaké odborníčenie, lež len sotva badateľný úsmev: veď toto všetko dávno už vedeli naše mamy, naše kuchyne, mestá a mestečká, náš vidiek. Aj duša môže chorieť. A dobrou bylinkou môže byť aj dobré slovo. Všetko to ľudia u nás vedia. Prikláňajú sa k praxi vziať svoje zdravie do svojich rúk, všade tam, kde to je možné. V knižke Najlepšie recepty ľudovej medicíny som našiel plno takého rozumu, takéhoto začretia do rozmerov životnej skúsenosti predkov i súčasníkov, s veľmi sympatickou mierou zdravej primeranosti prostriedkov vyhliadnutému účelu.

Čaje, liečivé rastliny alebo obklady zvyčajne neprinášajú bezprostrednú zmenu stavu. Ich pôsobenie býva pomalé, postupné, o to však úplnejšie, trvalejšie i jemnejšie s oveľa zdržanlivejšími vedľajšími účinkami. Áno. ,,Zmena správania napríklad účinkuje neraz naozajstnejšie ako podaktorý liek.“ Mať na pamäti: domáca, resp. ľudová medicína obzvlášť pri ťažkých alebo chronických ochoreniach nemôže nahradiť lekára. A okrem toho: tou najlepšou medicínou býva prevencia. Mnohým ťažkostiam by sa dalo predísť, keby sme žili zdravšie.

O tomto, priatelia, je zaujímavá, podnetná i poučná knižka Najlepšie recepty ľudovej medicíny o zdraví a odkázanosti na pomoc v núdzi, sprostredkovávanej prírodou v nás i okolo nás. ,,Aj vo vedeckej medicíne sa čoraz väčšmi presadzuje poznatok, že telo môže ochorieť, keď trpí duša.“

Jozef Mihalkovič