Recenzia
Andrea Draganová
18.01.2012

Najsmutnejší príbeh lásky - Andrej Ferko - Skutočne negýčovo

Skutočne negýčovo

Bratislava, Ikar 2011

Útla knižočka vo fialovom prebale s názvom Najsmutnejší príbeh lásky... Nedočkavý čitateľ očakáva príbeh plný romantiky, vášne a nenaplnenej lásky, ktorá stroskotala pod vplyvom nenávisti, rodinných okolností či inej dramatickej sily (typická argentínska telenovela na slovenský spôsob). Áno, začiatok príbehu to aj naznačuje. Mladučká pani Grünová a pán Kohn, dávajú v dome pána Grüna spoločne veci do náležitého poriadku, napriek tomu, že obaja žijú v manželskom zväzku s inými partnermi. Dej však pokračuje a po tragických udalostiach, pri ktorých sa bohatá pani, po smrti svojho manžela stáva vdovou a jej sociálny status je blízko čierneho dna, sa sentimentálna rovina stáva len sekundárnym prvkom. Do popredia sa dostávajú zobrazenia zverstiev, ktorých sa dopúšťajú „slováci“ pri arizácii a deportácii židov. Od tohto miesta sa šírka textu prehlbuje a Príbeh je plný historických a literárnych prvkov. Buď ste si tú dobu, druhej svetovej vojny a času po nej, prežili, alebo odporúčam niekoľko kvalitných lexikónov, ktoré dané alúzie a skryté náznaky pomôžu dešifrovať (ak je to do najmenších podrobností vôbec možné). To je práve dôvod, prečo podľa mňa kniha stráca body u čitateľa. Požiadavka predchádzajúcej čitateľskej skúsenosti a poznania dobového kontextu sú pre málo zdatných prijímateľov neprekonateľným problémom a kniha na nich môže pôsobiť nezrozumiteľne a zložito. Text má dva veľké plusy: prvým je ľahká čitateľnosť, ktorá je dosiahnutá vačšinovými dialógmi (vplyvy autorovej profesie scenáristu) a absenciou dlhých monotónnych opisov, ktoré by pôsobili retardačne. Druhým je sviežosť textu, dosiahnutá humorom a vhodne využívanou iróniou. Len citlivý autor dokáže v takej náročnej téme, akou vojnové a povojnové obdobie určite je, používať tieto prvky tak, aby na čitateľa nepôsobili vulgárne, práve naopak, dodávajú dielu nenahraditeľné čaro. Čas plynie, hlavné postavy starnú a ich láska... Ferkov text je svojou koncepciou, kompozíciou a neprvoplánovosťou prínosom do slovenskej literatúry, ktorá je inak dosť plná gýčov.