Recenzia
19.02.2014

Najveselšie rozprávky Pavla Dobšin­ského – Pavol Dobšinský

Rozprávky Pavla Dobšinského neboli určené na pobavenie a už vonkoncom nie na čítanie deťom pred spaním. V zbierke Prostonárodných slovenských povestí zo začiatku 19. storočia sa stretnete s bojom dobra a zla, kde síce dobro víťazí, ale i s krutosťou až brutalitou. Autor ich zozbieral pre celé spoločenstvo, v ktorom žil, a tým chcel zachovať tradície. Spisovateľ Igor Válek sa preto rozhodol, že povyberá tie najveselšie rozprávky a prerozpráva ich tak, aby boli vhodné aj pre menšie deti a aj pred spaním. V knihe Najveselšie rozprávky Pavla Dobšin­ského (Georg 2013) s  ilustráciami Mariána Čapku sa nachádza 14 rozprávok, ako O hlúpej žene, Drevená krava, O chudobnom mlynárovi… A keďže Igor Válek ponecháva veľa zastaraných slov, ktorým dneš ní čitatelia už nemusia rozumieť, ale textu dodávajú potrebnú autenticitu, na konci sa nachádza Slovníček neznámych a menej používaných slov. Obzvlášť peknými výrazmi sú svetlica (izba) alebo ľuľkanie (túlenie, láskanie). Kniha je ideálnou voľbou na spoznávanie typických ľudských vlastností, ako sú hlúposť, chamtivosť, závisť, ale aj dobro, ochota pomôcť, pracovitosť…