Recenzia
Martin Grbjar
08.12.2010

Najvzrušujúcejšia vedecká kniha očami zvedavcov - Claire Wattsová

Čo je VEDA? Ako to vysvetliť dieťaťu, ktoré je zVEDAvé, ale nemá dosť skúseností, aby pochopilo niečo také košaté a zložité? O výklad vedy sa hravou a veselou formou pokúša ďalšia z radu kníh anglického vydavateľstva Dorling Kindersley pre deti, ktorá u nás vychádza pod názvom Najvzrušujúcejšia vedecká kniha. Veda sa uplatňuje všade, od najmenších čiastočiek, z ktorých sme stvorení, až po obrovské planéty vo vesmíre. Tento obrovský súhrn poznatkov vysvetľuje a opisuje zloženie, vlastnosti a správanie sa všetkého živého a neživého. Vedci sa však dozvedajú čoraz viac. Je ešte množstvo nezodpovedaných otázok, nevykonaných pokusov a neuskutočnených objavov.

Veda je ako košatý strom s množstvom vetiev. Hlavnými vetvami sú fyzika, chémia a biológia. Tie sa delia na menšie vetvy, zamerané na jednotlivé odbory. Hoci je veda rozdelená, všetky odvetvia navzájom súvisia. No dieťa nezaujímajú slová a abstraktné pojmy. Ono chce vidieť, vedieť, ohmatať a pochopiť. A preto: Hor sa na veľkú vedeckú výpravu!

Najväčším prínosom všetkých knižiek z tejto série sú vynikajúce a veľmi vtipné ilustrácie Lisy Swerlingovej a Ralpha Lazara. Aj vo vedeckej knihe sa popri sviežom texte uplatňujú ako nositelia myšlienok. Rozkošní panáčikovia putujú stránkami knihy, všetky vedecké javy vtipne komentujú (množstvo slovných hračiek v angličtine bolo pre prekladateľku ťažkým orieškom) a všetky pokusy skúšajú sami na sebe. Zaujímavá a veselá je napríklad pasáž o fyzike. Zahŕňa mechaniku alebo náuku o pohybe, náuku o hmote, elektrine a magnetizme. Fyzika a chémia sú známe aj ako fyzikálne vedy. Autorka podrobnejšie rozoberá niektoré zákony, napríklad tie, ktorých autorom je Sir Isaac Newton. To sa samozrejme nezaobíde bez panáčikov, ktorí aplikujú v praxi zákon o jablku, padajúcom zo stromu, a pritom komentujú: „Jedno jablko denne.“– „Pozor na hlavu!“

Autorka nesiaha po zložitom vysvetľovaní, naopak, pokúša sa priblížiť deťom mnohé zákonitosti na základe javov, ktoré sú im známe. („Mechanika vysvetľuje pohyb a sily, ktoré ho vyvolávajú, od pohybu bicykla až po pohyby planét.“)

Claire Wattsová napísala množstvo kníh pre všetky vekové skupiny s témami, ako dejiny prírody, biológia, veda, dejepis a zemepis. S jej pomocou deti môžu navštíviť bláznivú reštauráciu, kde sú na jedálnom lístku chemické reakcie, zúčastniť sa na objavnej ceste po úžasnom svete vedy, ktorá stvorila ich, svet a celý vesmír.