Recenzia
Slavomír Ondrejovič
04.06.2009

Národní parky Evropy. Kompletní encyklopedický průvodce - Miloš Anděra - Čo by sme nemali prehliadnuť

Čo by sme nemali prehliadnuť

Čo by sme nemali prehliadnuť

Miloš Anděra

Národní parky Evropy. Kompletní encyklopedický průvodce

Praha, Nakladatelství Slovart 2008

Kompendium Národní parky Evropy ponúka unikátny a veľkolepý prehľad všetkých národných parkov na území Európy. Väčšina čitateľov sotva tušila, že je ich až 390. Usporiadané sú prehľadne podľa šiestich základných regiónov (severná, západná, stredná a východná Európa, Balkán a Stredozemie) a ďalej, samozrejme, podľa štátov. Každý národný park uvádza stručná „vizitka“, okrem českého obsahuje aj  pôvodný názov v príslušnom jazyku (dôležitá informácia aj pre slovenskú onomastiku a kartografiu), a základné údaje o jeho rozlohe. Nájdeme tu aj adresu správy každého národného parku či iného strediska pre návštevníkov a odkaz na aktuálne webové stránky či iné informačné zdroje. Hlavná textová časť sa venuje opisu prírodných fenoménov, počínajúc geografickou polohou a končiac charakteristikou fauny a flóry. V niektorých prípadoch informuje aj o konkrétnych lokalitách, ktoré sú osobitne vhodné na návštevu. Pripojené sú aj informácie o prístupnosti parku, o historických alebo iných pamätihodnostiach na ich území či v blízkom okolí. Úvodná kapitola nás stručne oboznamuje s dejinami národných parkov z celosvetového i európskeho pohľadu, ako aj s pozoruhodnými štatistikami. Najsugestívnejším prostriedkom však predsa len je bohatá fotografická výbava, zahrnujúca 1500 snímok s rozmanitými námetmi, medzi ktorými nájdeme celkové pohľady, panorámy, detaily krajinných celkov, interiéry typických alebo významných ekosystémov, rastliny a živočíchy a takisto významné turistické a historické objekty. Čitatelia ocenia pri tom rozmanitosť, ale aj skúsenú ruku a dobrý vkus pri výbere pohľadov.

            Encyklopédia je adresovaná širokému kruhu čitateľov, jedinou podmienkou zrejme ostane, aby mal vo svojej osobnej knižnici dostatočne pevné police. Kniha má nielen svoje rozmery, ale i svoju váhu, lebo autor neobišiel ani jeden národný park v Európe. Okrem prírodovedne orientovaných jednotlivcov možno preto očakávať, že kompendium bude vyhľadávať ako cennú pomôcku predovšetkým turisti.

            Kniha poskytuje orientáciu v národných parkoch Európy v úplnosti, vrátane málo známej európskej časti Ruska, nezabúda ani na slovenské národné parky, ktoré – ako potvrdzuje aj táto publikácia – svojou jedinečnosťou a malebnosťou nijako nezaostávajú za ktorýmkoľvek iným európskym národným parkom. Nájdeme v nej kompletné praktické údaje a  navyše nás môže potešiť veľmi invenčná grafická úprava, ktorá využíva najrozmanitejšie fotografie a obrázky, vrátane celostránkových či dokonca dvojstránkových. Je to bezpochyby mimoriadne dielo, ktoré doteraz nemá na európskom knižnom trhu obdobu.

            Národné parky sú symbolom posledných ostrovov divokej, človekom málo zasiahnutej prírody v rôznych kútoch našej planéty. Je to krása nevídaná, očarúva pútnikov a cestovateľov v minulosti i dneška, pravda, najmä tých, ktorí majú vyvinuté senzory na prírodu. V tejto súvislosti sa hodí odcitovať slová Karla Čapka, ktoré poslúžili aj ako motto knihy: „Člověk, který tuze spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen za cenu, že se nepodíval na tisíceré věci, které cestou minul.“ Národní parky Evropy sú veľmi dobrým sprievodcom, ktorý nám pomôže, aby sme tú krásu neminuli.

Slavomír Ondrejovič