Recenzia
07.05.2009

Národný kalendár 2009 - Zost. Štefan Haviar a Natália Rolková

Národný kalendár 2009

Zost. Štefan Haviar a Natália Rolková

Martin, Matica slovenská 2008

Dodnes je v mnohých rodinách obľúbené kalendárové čítanie. Asi pre jeho zvláštne čaro, ktoré spočíva v tom, že výročia historických udalostí či osobností, spracované viac či menej pútavo, podrobne, či len prehľadne, alebo občas s celkom nezvyčajným pohľadom na dejiny, si uvedomuje akoby v bezprostrednejšom dotyku s aktuálnym dianím. Akosi citeľnejšie vnímame, že naša súčasnosť sa stáva minulosťou v okamihu, keď v kalendári preložíme list. Takéto čaro dotyku histórie nechýba ani matičnému Národnému kalendáru. Z výročí viažucich sa k aktuálnemu dátumu je napríklad zaujímavé, že 27. marca uplynie 90 rokov, odkedy úradne zaviedli názov Bratislava. Medzi tie články, čo pútavo objasňujú neznámu stránku histórie, patrí príspevok Mariána Tkáča Hviezdoslavovi peniaze chrbticu neskrivili. Autor približuje pátranie Rudolfa Návrata a Jána Valacha spred takmer štyridsiatich rokov, na základe ktorého chceli potvrdiť alebo vyvrátiť otázku, či P. O. Hviezdoslav (2. februára uplynulo 160 rokov od jeho narodenia) pôsobil krátky čas ako správca filiálky Tatra banky v Dolnom Kubíne. Napokon odpoveď našli v kalendári na rok 1937, kde bola táto informácia potvrdená. Hoci básnik veľmi zvažoval, či prijať takúto funkciu, napokon súhlasil, keďže sa cítil banke aj trochu zaviazaný za to, že podporovala vydanie napríklad jeho Krvavých sonetov. A tak 30. novembra 1903 nastúpil ako správca dolnokubínskej filiálky a na tomto poste vydržal takmer celý rok. Ako sa v tejto funkcii cítil, o tom vypovedá aj list, ktorým žiada o uvoľnenie: ,,Úloha, ktorú ste mi predelili, ďaleko presahuje moje sily. Dvom pánom, t. j. literatúre a mamone slúžiť nemožno...“

–báb–