Recenzia
19.12.2016

Náučné chodníky – stred a juh

Slovensko je doslova popretkávané sieťou ná-
učných chodníkov a rôznych cestičiek, možno
o niektorých ani netušíme. Titul Náučné chod-
níky – stred a juh z edície Po Slovensku od Tomá-
ša Trstenského prináša až 58 (na našom území
je ich vyše 400) takýchto náučných chodníkov,
ktoré vedú prírodným i kultúrno-historicky
hodnotným územím Banskobystrického kraja.
Samozrejmosťou sú časové rozvrhy a prevýše-
nia, zamerania a typy chodníkov, zaujímavosti
na trasách a až 193 farebných fotografi í. Spoznať
tak môžete okolie Sitna, Poľanu, Novohrad v Cerovej vrchovine, Ipeľ
a množstvo ďalších.