Recenzia
Marta Fülöpová
22.03.2012

Návod na prežitie pre bejby - Igor Bukovský

AKV – Ambulancia klinickej výživy 2011

Príručka Igora Bukovského Návod na prežitie pre bejby ponúka „návod na použitie detí“ a je adresovaná rodičom, ktorí „pripravujú dieťa na život, a nie život pre dieťa“. Výrazným kladom knižky je sám autor: pozná pomery na Slovensku a jeho rady sú prispôsobené našim podmienkam. Knižka sa zrodila v spolupráci s mnohými odborníkmi, v prvom rade lekármi z rôznych oblastí. Päť veľkých kapitol sa venuje telu, denným aktivitám a pocitom detí, výžive, rodine a chorobám dieťaťa. Napriek vysokej miere odbornosti sa autorovi podarilo zachovať zrozumiteľnosť a pútavosť. Nevyhýba sa citlivým otázkam súčasnosti, ako napríklad očkovanie, čistota, zdravie, eko, bio... Autor sa snaží nesúdiť a nepredlinajkovať výchovu, uvádza rôzne prístupy pri riešení každodenných starostí, ponúka rôzne rady overené praktickým životom a skúsenosťami. Najväčším nedostatkom podobných publikácií je frustrujúci pocit menejcennosti, ktorý vzniká pri listovaní, pretože neexistuje rodič, ktorý by bol schopný dodržať všetky možné rady a odporúčania odborníkov. Autor sa snaží vyhnúť tomuto problému uvádzaním argumentov pre a proti. Štýl knihy je bezprostredný, nechýbajú vtipné žmurknutia na čitateľa. Teóriu dokladá príbehmi o malých Adamkoch, Lenkách a ich kamarátoch. Malí zvedavci v nej nájdu aj rubriky plné zaujímavostí. Titul je súčasťou kompletu dvoch kníh, takže ju dopĺňa ešte kniha receptov Hneď to bude, Anjelik (I. Bukovský, K. Mrázová, A. Frolkovičová) určená predovšetkým rodinám zameraným na zdravú (bio)výživu. Ingrediencie sa síce nenachádzajú v chladničke klasickej slovenskej rodiny, nie sú však úplne odtrhnuté od reality. V oboch knihách nájdete aj reklamy na vybrané produkty. Milou i praktickou súčasťou receptov je priestor pre malých pomocníkov na kreslenie a farbenie.