Recenzia
Júlia Poláková
08.12.2015

Návrat - Alica Bartková

Vydavateľstvo Tatran 2015

Svet je plný paradoxov a nenaplnených túžob. Niektorým ľuďom možno pomôže ujsť od životného sklamania rola v  divadelnej hre, iní majú svoj tragický osud vopred daný. Možnosť voľby má však každý vrátane protagonistov knihy Návrat od slovenskej autorky Alice Bartkovej. Niekedy je voľbou práve zmienený návrat: domov, k rodine či k sebe samému...

Kniha je zaujímavá nielen vzájomným prelínaním hlbokých myšlienok s  opismi scén a autorkiných pocitov. Bartkovej štýl písania je príznačný ľahkosťou a prirodzeným tokom myšlienok. Miestami sa žiaduco dostáva do kontrastu s vážnosťou témy či s istou mierou pesimizmu, ktorý sprevádza myšlienky hlavnej postavy.

Radosť! Človek odjakživa pije z ňadier prírody, ľudia tebou sa len živia, z teba žijú národy,“ tak znie jedna zo slôh Ódy na radosť od Ludwiga van Beethovena. Meno tohto skladateľa sa objavuje v  autorkinej knihe pomerne často. Aj na Beethovenovom živote príznačne vykresľuje rozporuplnosť sveta, v ktorom žijeme. Na jednej strane Bartková tvrdí, že tento skladateľ túžil po slobode, vzápätí však upozorňuje, že jeho tvorbu zneužili napríklad nacisti, ktorým „bola jeho myšlienka na míle vzdialená“. Návrat v sebe nesie niekoľko miestami znepokojivých, no o to pravdivejších posolstiev.

Je nápadité, ako spisovateľka zakomponovala do deja tému divadla. Samotná hlavná protagonistka je zakladateľkou a majiteľkou umeleckého súboru podobne, ako bol kedysi jej otec. Divadlo dáva svojim členom možnosť zmierniť neznesiteľnosť bytia a vychutnať si „päť sekúnd slávy“ útekom z  reality priamo na divadelné dosky. Apropo, úvahy o  nefunkčných rodinných vzťahoch či zlej sociálnej situácii a celkovej nespokojnosti so životom – v  prípade hlavnej protagonistky zložitý vzťah s  otcom bývajúcim v  Británii, kým ona žije v Spojených štátoch – sa vyskytujú u viacerých postáv diela. Autorka akoby chcela naznačiť, že životná skepsa či nespokojnosť nie sú raritou a postihujú životy mnohých.

Ako teda možno chápať ústredný motív návratu? Nie je to len fyzický návrat do rodnej Británie. Ide o návrat k bolestivým ranám života a  následné odpútanie sa od prítomnosti s možnosťou odísť. Tragickosť života totiž nemusí spočívať len v jeho absolútnom konci, ale aj v premárnení šance objaviť podstatu vlastného bytia.