Recenzia
Lucia Blažeková
23.12.2009

„Neber to osobne!“ - Tomáš Janovic - Sila slova

Sila slova

Sila slova

Tomáš Janovic: „Neber to osobne!“, Bratislava, Marenčin PT 2009

Malá a útla, no myšlienkami veľká a hrubá kniha Tomáša Janovica prináša originálny humor. Ak by sa čítala povinne a hromadne, mnohé aforizmy by zľudoveli. Začiatok glosy Sila slova znie: „Práve som dočítal úžasnú knihu...“ a úplne vystihuje dojmy po prečítaní tejto zbierky. Svoje aforizmy Janovic podoprel spomienkami a odkazmi na Milana Lasicu, Jula Satinského alebo Jana Wericha – nie sú pre nebo barlou, ale živým kúskom aforistickej mozaiky. Ak vám chýba chuť, prípadne odvaha odpovedať si na nepríjemné otázky alebo situácie, Tomáš Janovic to už urobil. Táto kniha je normálnou odpoveďou na každodenné anomálie, hoci má aktuálny rozmer a zasiahne vás nepripravených. No ten, kto pozná Janovicov humor, vie, čo nastane pri čítaní: povznášajúci pocit a sebareflexia. K Janovicovi patria aj židovské anekdoty a odkazy na ne, jeho neodmysliteľný Jajkele sa opäť prihovára k Sáre a Bohu.

  V aforizmoch je dôležitá hutnosť, humor, hĺbka myšlienky a príklon k realite. Janovic zachováva viacvrstevnosť žánru a má vzácny dar vidieť veci v iných súvislostiach a okoreniť ich. Často využíva zvukové štylistické figúry a posúva ich do roviny slovných hračiek, napr. „bulvarila myšička kašičku, veď ide o plnú kasičku“. Autor sa rád hrá, v jeho podaní sa obyčajné slová stávajú metaforami. Svoje myšlienky roztína na kusy a každý kus ukladá na samostatné miesto. Možnou nevýhodnou aforizmov je práve aktuálnosť, našťastie Janovicove aforizmy majú trvalejšiu platnosť. Grafická a textová zložka knihy si výborne sekundujú, takže ilustrácie Dušana Polakoviča sú akoby grafickým pokračovaním slov. Ak vás pri čítaní niečo nepríjemne zasiahne, čítajte do konca, ale neberte to osobne. Tešte sa z toho, že viete čítať aj medzi riadkami.

Lucia Blažeková