Recenzia
Mária Miklušičáková
28.01.2014

Nekonečný príbeh - Michael Ende

Preklad Elena Diamantová
Ikar 2013

Michael Ende (1929 – 1995) bol nemeckým autorom fantasy a detskej literatúry. Jeho knižka Nekonečný príbeh je rozprávkou pre „deti od osemdesiat do osem rokov“. Jej hlavným hrdinom je Bastián Baltazár Bux, malý, tučný, bledý chlapec s nohami do X. Na úteku pred partiou spolužiakov, ktorí mu nedajú pokoj, sa uchýli do antikvariátu, kde neodolá vábeniu knihy s hodvábnou väzbou medenej farby so zvláštnym symbolom dvoch hadov navzájom si hryzúcich do chvostov na obálke a ukradne ju. Bastián je polosirota. Po strate mamy jeho vzťah s otcom rýchlo ochladol, a tak sa chlapec bez priateľov cíti osamelý a neprijímaný svetom, v ktorom žije. Teraz svoju „vydedenosť“ spečatil krádežou. Vzápätí sa mu však ponúka nový svet, svet Fantázie, ktorý sa mu cez knihu otvára. On Bastiána nesúdi, ba čo viac, potrebuje ho. Jeho hranice a pravidlá majú však neobyčajný charakter…

Na tomto mieste nemožno nespomenúť notoricky známe filmové spracovanie knihy. Je však prirodzené, že sa svojimi dimenziami – či už ide o obsažnosť alebo mnohorakosť postáv, príbehov a tém – nedajú porovnávať.

Po tom, čo Bastián vstúpi do ríše Fantázie a zachráni ju, vydáva sa na ďalšiu, omnoho náročnejšiu púť, kde sa musí všetko naučiť, všetko zabudnúť a opätovne sa nájsť. Oddelené svety knihy, ktoré sa od seba líšia, sa zároveň spájajú a navzájom sa definujú. Ich princíp azda najlepšie vystihujú slová detskej kráľovnej, keď hovorí o starcovi z Putujúcej hory: „Je ako ja, lebo vo všetkom je mojím opakom.“ Takto sa určuje všetko: svet Fantázie a svet ľudí, dobré a zlé, pekné a škaredé, múdre a hlúpe, čierny a biely had vzájomne si hryzúce do chvostov. Nekonečný príbeh je príbehom o príbehu, knihou o knihe, rozprávaním o priateľstve, za ktoré treba bojovať aj za cenu vytasenia meča proti priateľovi, príbehom o moci, s ktorou neraz ruka v ruka rastie strach a s ním i podozrievavosť a osamelosť, čo spolu vytvára priestor na manipuláciu. Je rozprávaním o odvahe, odhodlanosti, strachu, o lžiach, pýche, mnohorakosti, chybách, o láske a slobode, a to všetko v šírom a nestálom svete Fantázie, kde minulosť vzniká spolu s príbehom: pred očami rastie to, čo sa objaví v mysli, a pritom to odjakživa existovalo (ako mnohé z toho, čo sa nám vo svete ponúka na odhalenie). Nekonečný príbeh je plný príbehov a najrôznorodejších postáv, ktorým určuje hranice len bezhraničná Fantázia.