Neplechy školníčky Agneše - Alžbeta Verešpejová - Humorný príbeh vážnych hodnôt

Humorný príbeh vážnych hodnôt

Humorný príbeh vážnych hodnôt

Alžbeta Verešpejová: Neplechy školníčky Agneše, Bratislava, SPN – Mladé letá 2007

  Spisovateľka Alžbeta Verešpejová sa venuje scenáristike  a autorsky spolupracuje so Slovenským rozhlasom. V literatúre pre deti debutovala v roku 1993 knižkou Trio Kotkodák. Neskôr vyšla ďalšia knižka Šušľavá mušľa (1996) – stala sa Najlepšou knihou zimy. Tretia knižka Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešíkovej získala ocenenie Najlepšia knižka zimy 2003. Štvrtú knižku Neplechy školníčky Agneše tvorí humoristicko-dobrodružný príbeh extravagantnej školníčky.

  Agneša je dynamická, správne uletená a vynaliezavá školníčka. Natoľko miluje deti a školu, že sa odhodlá na zúfalý, kriminalitou zaváňajúci čin a z mestskej radnice ukradne prázdniny. O tom, k čomu všetkému to povedie,  rozprávajú kapitolky plné napätia, akčnosti a humoru, prerastajúceho do parodickej a spoločensko-kritickej podoby. Každá komická až groteskná situácia nevedie len k prvoplánovej zábavnosti, ale aj k sprostredkovaniu etickej informácie. Príkladom je aj situácia cirkusu Supertropicalo, z ktorého zutekajú klauni a zvieratká, pretože ich poslanie zabávať deti sa nedá zosúladiť s diktatúrou krotiteľovho biča a s expresívnymi výrazmi despotickej principálky Furiózy. Aj konanie školníčky Agneše napokon ukazuje, že ani v mene najväčšej lásky, pokiaľ je sebecká, nie je možné robiť skutky s pozitívnou hodnotou. Do dobrodružstva sa zaplieta aj autenticky vykreslená sparodizovaná postava biznismana Mirnix-dirnixa, ktorý sa pokúša Agnešu zatiahnuť do svojich nekalých praktík. Rozprávka by nebola rozprávkou, keby nemala pozitívne riešenie. Nájde ho aj Agneša, pretože z peripetií, do ktorých ju zatiahla jej nezdravá a preexponovaná posadnutosť školským ruchom a školníctvom, ju vyvedie jej dobré šľachetné srdce. A pretože dobré srdce je ako kompas, harmonizujúci kompromis nájde Agneša na výletnej lodi, kde sa pod dymiacou fajkou dobráckeho kapitána stretnú všetci ľudia dobrej vôle – zvieratká a klauni z cirkusu a najmä deti, ktoré by školníčke počas prázdnin neznesiteľne chýbali.

  Osviežujúci, humorný rozprávkový príbeh v základnej rovine priťahuje čitateľa farbistým dobrodružstvom plným gradujúcich zápletiek, napínavých sekvencií, tajomnosti a nečakaných odhalení – zároveň si dobromyseľne, ale pritom nekompromisne podáva najmarkantnejšie problémy súčasného sveta, ktoré rušivo zasahujú do života detí.               

  Napriek tomu, že nie je v mojej odbornej kompetencii posudzovať výtvarnú stránku knižky, ako laik by som rada poznamenala, že ilustrácie Kataríny Ilkovičovej vytvorili neuveriteľnú súhru s autorkiným textom a svojou pomyselnou imaginatívnou zápalkou odštartovali knižku ako ohňostroj.

Ľubica Kepštová