Nepozeraj sa pod posteľ - J. J. Millás

J. J. Millás

Nepozeraj sa pod posteľ

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007

Preklad Roman Brat

V knihe tohto autora je pohľad dolu a zdola nesmierne dôležitý, ba priam podstatný. Hlavnými postavami sú sudkyňa a súdny lekár, neviem však, či hlavnými „postavami“ nie sú topánky: „Nohy sú totiž dušou obuvi,“ vyslovili svoj názor lodičky. „Viac ako to,“ dodali tenisky, „nohy sú pre topánky bohom“(s. 33). Autor si najviac a najpozornejšie všíma život nôh v topánkach, život topánok na nohách, niekoľko kapitol je zasvätených priamo „konaniu“ topánok. Ešte som sa nestretal s typom románu, kde by sa toľká pozornosť venovala obuvi, až natoľko, že sa skoro personifikuje a predostiera svoje názory, presvedčenia, zmätky, otázky. Ide aj o román v románe, lebo „kvôli tomu románu o topánkach, čo čítaš v metre, ma trápila nočná mora,“ oznamoval Vicente Holgado žene s jemnou výčitkou a ukázal na knihu na nočnom stolíku. „Nepozeraj sa pod posteľ,“ upresnila žena (s. 74). V texte nájdeme všetko, čo súvisí s obuvou. Autor bystro pozoruje a komentuje, čo si nohy či topánky na nich môžu všímať, také nepovšimnuté až na občasné vyčistenie, opisuje masáž fantómovej nohy, skrátka, neunikne mu nič, čo súvisí s dolnými končatinami. Kniha je plná záhadných príbehov jednak postáv, jednak topánok,  jedným z nich je záhadné úmrtie malého psíka v rodine jeho priateľky,  dcéry majiteľa železiarstva. Príbeh nie je stavaný  s pevnou konštrukciou, čitateľ sa miestami cíti, akoby vtrhol z jednej príhody do druhej, pričom možno až tretia osvetlí prvú a druhá šiestu, až pokým Vicente Holgado zmizol. Priateľka Vicenta Holgada nevie, že tri dni leží pod posteľou jeho mŕtvola, leží tam, ak to možno mierne necitlivo tak označiť, ako papuče, ktoré tam zakopneme a nevieme nájsť. Teresa ho hľadá, no prevratné zmeny sa dejú aj so sudkyňou, ktorá začína krívať, a keď sa vyzuje, vidí, že pravú nohu má očividne mužskú.

Autor jemne upozorňuje nielen na dôležitosť páru, tak v topánkach, ako v živote, ale aj naplnenia, lebo prázdna topánka rovnako ako prázdny život za nič nestojí.

                                                                               Viera Prokešová