Neva - Peter Pišťanek

Vydavateľstvo Slovart 2014

„Náhodný kontakt na bankete nachádza v jeho vnútri presvedčivú rezonanciu, ktorá ho interpretuje ako predurčenie osudu.“
 

Rozprávanie Petra Pišťanka je plynulé ako rieka. A azda je v tom kus autorského zámeru: poukázať na textové napätie medzi spôsobom rozprávania a témou, lebo téma sa voči plynutiu stavia opačne. Najmä keď sa pred mužom zjaví femme fatale, ktorá síce má meno ruskej rieky, no plynutie života dokonale naruší. Neva!

Rovnako zvykne platiť, že človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. Aj hlavný hrdina Pišťankovej novely vstupuje do mesta rieky Nevy, do Petrohradu, druhýkrát, nie ako spisovateľ pred rokmi, ale marketingový konzultant. Ide o pracovnú cestu do nevľúdnej metropoly, kde má spolu s ostatnými rokovať o predaji počítačového systému. Patrí k tomu aj slávnostný banket, kde si ju všimne. Od tejto chvíle sa civilný príbeh obchodnej cesty mení na intímny príbeh zaľúbenia. Svet biznisu so svojím rutinným chladom nadobúda ďalšiu vrstvu, v ktorej sa pravidlá len ťažko stanovujú a ak aj, môžu platiť rovnako chvíľu ako večnosť a môžu znamenať rovnako šťastie i tragédiu. V týchto intenciách sa rozvíja vzťah hlavného hrdinu a tlmočníčky Nevy. Ako poznamenal Alexander Halvoník, ešte keď Neva bola poviedkou, lebo Pišťanek ju až neskôr dopracoval do dnešnej podoby novely: „príbeh... vyznieva napriek banálnemu pôdorysu suverénne.“ Milostný zážitok na služobnej ceste je skutočne množstvom stvárnení v literatúre či filme z hľadiska ďalšej použiteľnosti či nebodaj originality značne zoslabeným motívom. Tu však zo strany hlavného hrdinu nadobúda väčší citový rozmer a stáva sa láskou: tak sa buduje ako zaujímavá alternatíva nielen voči aktuálne prebiehajúcej návšteve Petrohradu, ale stáva sa možnou budúcou alternatívou aj jeho osobného života v Bratislave. Ide zaiste o niečo vážnejšie ako o „jednohubku“ v nočnej izbe hotela a potom návrat do starých koľají. Zároveň z tejto línie, z línie vnímania udalostí mužským hrdinom, vyrastá napokon tretia vrstva rozprávania: mystika vzťahu. Náhodný kontakt na bankete nachádza v jeho vnútri presvedčivú rezonanciu, ktorá ho interpretuje ako predurčenie osudu. Vcelku komunikatívna, múdra a zábavná Neva, vďaka ktorej spoznávame sčasti aj charakter mesta, zjavne svojou rezervovanosťou nezdieľa rovnaké štádium ich vzťahu, ako jej očarený partner. A tak aj tento príbeh má svoje tajomstvo ako každá naozajstná láska a končí sa tak, ako každá naozajstná láska, že sa vlastne neskončí... Uvedomujem si, ako to znie pocukrovane, ale Neva Petra Pišťanka má aj tento rozmer. Je podobný tomu, s čím sa v princípe stretávame v tzv. ženských románoch či romanciach, tu v prirodzene obrátenom, mužskom garde. Je na čitateľovi, či to prijme ako zaujímavú žánrovú hru alebo bez tohto prídavku ako svojbytný príbeh, ktorý sa dobre a ľahko číta, vyvoláva pocity príjemne plynúcej epiky, hoci zobrazuje niečo, čo by malo zastaviť plynutie a trvať večne...