Nevesta hôľ a iné prózy - František Švantner

František Švantner: Nevesta hôľ a iné prózy

Bratislava: Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007)

Vydanie Františka Švantnera je ďalším edičným počinom v rámci radu Knižnica slovenskej literatúry, čitateľ má, ako ja pri iných autoroch, znova možnosť nielen si v pamäti obnoviť zásadné autorove prózy, ale potešia i poučia ho aj veľmi dobre spracované sprievodné dokumentačné materiály. Výber zostavila, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Jana Kuzmíková na vysokej profesionálnej úrovni.

Rozsiahly výber prináša výber z prvých próz (Rozprávajú každému, Prvý snehSuky), rovnako výber z diela Malka, potom sugestívnu Nevestu hôľ a súbor Dáma. V tejto časti sa nachádzajú ešte čitateľské poznámky, poznámky z denníka (ktoré sú tematicky rozčlenené), úryvky z portrétov a úvah (Ivan Krasko, Jozef Škultéty) a listy a odpovede.

V druhej časti ho literárni kritici a vedci (A. Matuška, I. Kusý, J. Števček, O. Čepan, M. Tomčík, V. Marčok, O. Čepan, M. Šútovec, K. Kuzmíková, D. Kročanová-Roberts) a básnik V. Mihálik predstavujú ako vrcholného reprezentanta slovenskej obdoby naturizmu, každý z iného uhla a iné dielo, tak vzniká pestrá mozaika odborných názorov na autorovu tvorbu. Nedá sa nevyzdvihnúť príspevky literárneho vedca J. Števčeka (Baladická próza Františka Švantnera a Moderný slovenský román); ako vieme, Švantnerov román Život bez konca (ktorý sem z pochopiteľných priestorových dôvodov nemohol byť zaradený) preňho predstavoval jeden z vrcholov slovenskej prózy.

Veľmi zaujímavá a pre čitateľa celkom nová je časť Švantner v spomienkach, kam autorka výberu zaradila aj reminiscencie dvoch autorových synov.

Po komentároch a vysvetlivkách nasleduje podrobné kalendárium a zasvätený, analytický doslov editorky Jany Kuzmíkovej; celkom isto zaujme aj citlivo zostavená obrazová časť, čitateľ má tak možnosť vidieť „svojho“ autora, ako ho fotoaparát zachytil v rozličných obdobiach jeho života a pôsobenia.

Vydanie próz a detailné priblíženie života a diela tohto prozaika tvorí v edícii Knižnica slovenskej literatúry ďalší veľmi hodnotný celok, po ktorom radi siahnu nielen študenti slovenskej literatúry, pre ktorých to bude veľmi cenná pomôcka, ale mohol by sa pri ňom pristaviť aj laický čitateľ, skrátka každý, kto má vzťah k pôvodnej slovenskej literatúre.

Viera Prokešová