Recenzia
Ľubica Psotová
20.01.2015

Neviditeľný múr - Henning Mankell

Preklad Simona Jánošková
Marenčin PT 2014

Kriminálny román najčítanejšieho švédskeho autora Henninga Mankella Neviditeľný múr je ďalším dielom  z  obľúbenej série príbehov o komisárovi Wallanderovi. Tentoraz stojí ystadský vyšetrovateľ pred nezvyčajne zložitým prípadom – vraždy sa udiali naoko bez motívu a  bez akýchkoľvek vzájomných súvislostí. Pred bankomatom je nájdené mŕtve telo muža a približne v tom istom čase dve tínedžerky chladnokrvne zavraždia taxikára. Prvé stopy nezvyčajných úmrtí čoskoro odhalia prvé styčné body, no kľúč k riešeniu záhady sa nachádza inde, vo virtuálnom svete výpočtovej techniky, v priestore, ktorý je starým kriminalistom neznámy. Neviditeľný múr tak predstavuje nielen systém ochranných kódov, ktoré treba nevyhnutne rozlúštiť, ale i hranicu medzi starým a novým svetom. Osvedčený prístup a metódy skúseného vyšetrovateľa podliehajú sebakritike i  kritike okolia. Wallander je nútený prekonať pocit životnej frustrácie, prehodnotiť svoje pracovné postupy a hľadať nové možnosti vyšetrovania.

Mankell vo svojich dielach často upozorňuje na rozdiely medzi minulosťou a  prítomnosťou, detailne opisuje negatívne zmeny, ktoré moderná doba so sebou priniesla. Príbeh tejto knihy mu umožnil ešte nástojčivejšie vyzdvihnúť brutalitu súčasnosti, agresívne a násilné správanie veľmi mladých ľudí i túžbu dospelých po veľkých činoch, ktorá prináša obrovské straty. Kriminálny žáner poskytuje autorovi priestor na detailnú analýzu takéhoto správania, dovoľuje mu preniknúť k motívom ťažko vysvetliteľného ľudského konania. Text zďaleka nie je iba prvoplánovou kriminálkou, založenou na rýchlej dynamike deja či stupňovaní napätia, hoci ani to v diele nechýba. Mankell sústavne preniká do filozofickej roviny a na pozadí ústrednej detektívnej línie rozoberá základné existenciálne otázky zraniteľnosti spoločnosti i  samotného jedinca. Systematicky rozvíja základný motív textu vyjadrený vo vete: „Sila a zraniteľnosť kráčajú ruka v  ruke.“ Neviditeľný múr je symbolom samoty, ťažko preniknuteľných hraníc, ktoré si ľudia vybudovali, paradoxne, v snahe zlepšiť a zjednodušiť svoj svet.

Mankell je majstrom v  rozprávaní, dokáže čitateľa upútať nielen dokonale skonštruovanou kriminálnou zápletkou a jej postupným rozuzľovaním, ale celou hĺbkou obsahu svojho textu.