Neznáma história zeme baníkov... - Milan Augustín

Neznáma história zeme baníkov a pôvodu striebra rádu templárov
Forum Sapientiae 2014

Z Banskej Štiavnice na Liptov až do útrob majestátu Kriváňa a odtiaľ do celého vtedajšieho sveta... Asi takto by sa dala charakterizovať hlavná historická a myšlienková niť knihy Milana Augustína Neznáma história zeme baníkov a pôvodu striebra rádu templárov. Autor v nej čitateľa sprevádza antickým svetom v dobe prelomu letopočtu až do doby rímskych provincií a vojen s Markomanmi a Kvádmi, keď sa Rimania, konkrétne cisár filozof Marcus Aurelius, so svojim légiami, zdržiavali pri brehoch Hrona. Rímsky svet túžil pripojiť si vtedajšie územie ležiace medzi tokom Dunaja a pásom Karpát ako svoju ďalšiu provinciu s názvom Kvádia a najväčším ákadlom bolo bohatstvo ukryté v hlbinách hôr, teda drahé a farebné kovy. Horné Uhorsko bolo totiž ozajstným Eldorádom vtedajšej Európy, pričom centrom banského podnikania bola Bana, predchodkyňa Banskej Štiavnice. Autor nám dokonca približuje baňu v masíve Kriváňa, kde sa ťažilo zlato, a ponúka aj ďalšie doteraz neznáme historické informácie, ktoré dokopy tvoria mozaiku Slovenska, ako kľúčovej krajiny vtedajšieho stredovekého sveta. Pokiaľ ide o tajomných templárov, tak tí pôsobili v celej vtedajšej Európe, pričom ich pôsobnosť na našom území bola doposiaľ historicky nezmapovaná. Milan Augustín na základe vlastných výskumov datuje prítomnosť templárov na území Horného Uhorska, verifikuje ich prítomnosť aj na základe vtedajšej ťažby striebra a zlata, pričom nachádza objavné súvislosti medzi Slovenskom a ďalšími nielen banskými lokalitami vtedajšej Európy.

Kniha Neznáma história zeme baníkov... je dôležitým kamienkom do mozaiky stredovekej spoločnosti, v ktorej krajina pod Tatrami hrala mimoriadne dôležitú úlohu, čo sa, žiaľ, dnes nemáme odkiaľ dozvedieť.