Recenzia
13.08.2015

Nezostalo po nich ticho 3 - Alena Horváthová-Čisáriková, Peter Valo

Roku 2009 vyšlo vo vydavateľstve Forza Music dvanásť textov ých por trétov osobností z  nášho umeleckého a  športového života, ktoré predčasne odišli z tohto sveta. Kniha dostala názov Nezostalo po nich ticho. O rok neskoršie vyšla ďalšia s tým istým názvom. Bolo zrejmé, že ide o premyslený vydavateľský projekt, ktorý bude mať pokračovanie. Myšlienka zachovať čo najviac podrobností zo  života nedávno zosnulých osobností našej kultúry či športu je chválitebná. Vlani sme sa dočkali tretieho dielu Nezostalo po nich ticho (Forza Music). Z  pôvodného autorského troj- či štvorčlenného kolektívu zostali iba dvaja autori Alena Horváthová-Čisáriková a  Peter Valo, čo v  konečnom dôsledku prinieslo štýlovú vyrovnanosť rozprávania. V  novej knihe sa stretneme s  osudovými príbehmi dvanástich osobností (E. Kostolányiová, J. Roháč, C. Filčík, S. Záhradník, A. Brunovský, I. Rajniak, T. Hubinská, J. Satinský, K. Kolníková, A. Hlinka, P. Demitra a V. Polónyi). Šiesti z nich sú herci, dve sú speváčky, ďalej tu je režisér, výtvarník, kňaz a  hokejista. Charakteristickým znakom medailónov je snaha autorov nenásilne a  expresívne skĺbiť do jedného celku encyklopedické údaje o osobnostiach so spomienkami ich blízkych ľudí. Vyjadrujú sa o nich kolegovia, príbuzní, známi a  priatelia. Prínosom knihy je, že aj autori často pri písaní využili osobné dojmy zo stretnutí s postavami medailónov. Dôvernú znalosť témy zdvojnásobuje to, že autori pripomínajú viaceré detaily z  ich života, trebárs ich oslovenia či prezývky. Napríklad Eva Kostolányiová bola „slovenská Twiggy“, Slavo Záhradník „pôsobil impozantne ako Jean Marais“, Viliamovi Polónyimu prischlo pomenovanie „hontiansky kráľ“.

Autori dali väčší priestor tej časti osudu, ktorú pokladali v živote opisovanej osobnosti za najdôležitejšiu alebo ju najväčšmi charakterizovala. Pri portréte Viliama Polónyiho dominujú anekdotické príbehy, no pri Kataríne Kolníkovej je zasa v popredí jej osud, o ktorom Stanislav Štepka tvrdil, že pre toho, kto by chcel napísať knihu o ľudských vzletoch a pádoch, Kolníková by bola asi najvhodnejšou témou. U  kňaza Antona Hlinku autor kládol dôraz na jeho činnosť v  zahraničnom protikomunistickom odboji. Kniha v mnohých prípadoch otvára aj trinástu komnatu osudov osobností a niekedy prezrádza aj skutočnosti z ich intímneho života. Čitateľ si uvedomí, že aj tí, ktorí stáli na vrchole, zažívali obyčajné ľudské bolesti, sklamania, tragédie...