Takto to vidím
Recenzia
06.08.2019

Nielen naoko, naozaj

Romana Romanyšyn – Andrij Lesiv: Takto vidím. Preklad Patrik Oriešek. Bratislava: Monokel, 2018

„Hľadám krásu a nachádzam ju aj v tých najobyčajnejších veciach okolo seba.“

Nebeletristická literatúra pre deti zažíva prerod z komerčných kníh encyklopedického charakteru na autorsky poňaté, unikátne diela s umelecky vyspelým pôsobivým vizuálom, ktorý si cez pútavé ilustrácie a dizajn podmaní listovateľa a urobí z neho čitateľa.

Často sa tak deje vďaka malým vydavateľstvám s poctivým vkusným konceptom, čo nebazírujú na číslach a hľadajú spôsob, akým trh obohatiť o hodnotné knihy. Na poli konkurenciou nabitej detskej literatúry je to počin o to chvályhodnejší, že sa pritom nerobia lacné kompromisy v obsahu ani forme.

Kniha autorského dua Romany RomanyšynovejAndrija Lesiva z ukrajinského umeleckého štúdia Agrafka, ktorá na Medzinárodnom veľtrhu detských kníh v Bologni získala prestížne ocenenie Ragazzi award, a ktorú u nás vydalo mladé vydavateľstvo Monokel, je práve taká. Napohľad náučná téma – fungovanie zraku a všeličo s tým späté – zaodetá do okatých, farebných obrazov, je poňatá veľmi komplexne i otvorene, využívajúc prvky hravého učenia s hmatateľnou estetickou i myšlienkovou líniou.

Výtvarná stránka tu neplní len funkciu pekného, stala sa účinným a motivujúcim nástrojom zvýšenej percepcie obsahu. Je to ako prechádzať sa po stránkach výstavy – no nielen obrazov, ale myšlienok, podnetov, súvislostí. Sila ilustrácie nie je limitovaná na lákavú esenciu, upozorňujúcu kupca na publikáciu v naaranžovanej pyramíde titulov, je plnohodnotnou súčasťou tvorivého a ideového zámeru autorov a nezastupiteľným vyjadrovacím prostriedkom.

Deti, ktoré nepoznajú písmená, čítajú príbehy a spojitosti z obrázkov, či už ide o knihu Z rozprávky do rozprávky alebo Rozum do vrecka. Výsledná interpretácia sa, samozrejme, nezhoduje naplno s textom a je do veľkej miery prácou fantázie. No v tom tkvie kúzlo jazyka ilustrácií – nie sú univerzálne zrozumiteľnou rečou, poskytujú však veľmi slobodnú a priamu možnosť na zobrazované nahliadať a zaujímať sa oň, pracovať s ním a chcieť mu porozumieť. Dobrá ilustrácia nielen ilustruje, sama rozpráva a otvára cestu k myšlienkam knihy.

Pozornosť si však nezaslúži len výtvarno, ale práve spôsob, akým sa v knižke na tému nahliada. „Mením uhol pohľadu, aby som videl viac.“ Autori vrstvia súvislosti a odkrývajú ich do hĺbky s rešpektom voči cieľovej skupine čitateľov, no nedávajúc stranou nič, čo považujú za dôležité, i keď možno nie prvoplánovo detsky atraktívne. Spracovanie knihy tak tému vekovo nevymedzuje a necháva na čitateľovi, ktorej časti sa povenuje viac a ktorej menej. Knižka názorne vysvetľuje, rozmieňa tému na drobné, na každej dvojstrane ju vykresľuje iným motívom a tematickým celkom sprevádzaným podnetom na zamyslenie, nenútene ponúka tvorivú či edukačnú aktivitu.

Svet a jeho témy sú predstavené rozvážne, s citom, deti sa učia, nielen zbierajú fakty, sú nabádané k otázkam, dospelí k rozhovoru s nimi. Nejde o množstvo informácií, ale hĺbavý, precízne a pritom zrozumiteľne spracovaný výber, zaodetý do nápaditej formy, podaný s prehľadom, vľúdne, budujúci zvedavosť a záujem, prepájajúc odborné s ľudským, prírodné s humanitným, umožňujúc učiť sa o veciach komplexne a hlavne prirodzene. Kniha nielen vysvetľuje, ako vidíme, ukazuje, ako sa dá pozerať. Dá sa povedať, že je vydareným počinom akejsi estetizácie, až poetizácie vedy pre (nielen) detského čitateľa.

Art Studio Agrafka je vďaka svojej krasokresbe vizuálne rozpoznateľné, no okrem „picture bookov“ pokrýva jeho tvorba rôzne žánre a nielen pre deti. Ilustrácie z Agrafky (v preklade zatvárací špendlík) si pripla aj ukrajinská moderná poézia či svetová klasika. Agrafka tak neostáva strnulá a bez experimentu, zároveň je vždy autentická. Dá sa aplikovať na slovník či autorskú knihu a urobí ich výnimočnými. Na Slovensku vyšla po prvýkrát publikácia z jej dielne vo vydavateľstve Brak (oceňovaná Vojna, ktorá zmenila Rondo) a už túto jar si Agrafka nasadí Monokel znova, aby sme sa na to, ako funguje sluch, pozreli v knihe Takto počujem

 

Edita Treščáková