Recenzia
13.09.2004

Nitra a okolie

Poznávame Nitru

Ján Lacika: Nitra a okolie

Bratislava, Dajama 2003

Vydavateľstvo DAJAMA v edícii Poznávame Slovensko predstavilo regióny Liptov, Orava, Spiš (po slovensky, anglicky, nemecky a poľsky), Tatry (po slovensky, anglicky, nemecky, poľsky, maďarsky a rusky), Bratislavu (po slovensky, anglicky, nemecky a maďarsky) a Gemer (Malohont) v slovenskej, maďarskej a poľskej mutácii. V týchto dňoch práve vyšiel najnovší titul Nitra a okolie. Ambíciou vydavateľstva je postupne spracovať aj iné krajské mestá Slovenska s ich bezprostredným okolím a oboznámiť tak čitateľskú verejnosť, ako aj domácich a zahraničných návštevníkov s najvýznamnejšími slovenskými sídlami.

Nitra je od roku 1996 sídlom Nitrianskeho kraja, podľa sčítania ľudu v roku 2001 v nej žije 87 285 obyvateľov, je teda 4. najväčším mestom Slovenska. Nitra je jedným z najstarších slovenských miest. Jej dejiny sa začali písať vo veľmi vzdialenej minulosti, do ktorej nesiaha pamäť ani tých najstarších letopiscov. Najstaršiu etapu dejín dokumentujú predmety skryté v útrobách úrodnej zeme, mladšie sú zapísané do starých listín a kroník. Sú medzi nimi aj také, ktoré patria k najstarším, aké sa na Slovensku zachovali. Každá z bohatých kapitol nitrianskych dejín je čímsi významná, presahujúca regionálny rámec.

Publikácia Nitra a okolie má charakter historicko-vlastivedno-turistického sprievodcu a obsahuje základnú charakteristiku prírodných pomerov mesta a okolia, podrobnú históriu mesta, turistické opisy Starého Mesta a jeho najvýznamnejších kultúrno-historických pamiatok. Sprievodca ponúka najkrajšie prechádzky v starom centre mesta počínajúc Nitrianskym hradom, pokračujúc Horným mestom a Podhradím a končiac Dolným mestom, poskytuje stručnú charakteristiku najvýznamnejších pamätihodností mestských častí Nitry a zaujímavých turistických lokalít v jej okolí, ležiacich na úpätí Tribeča, v doline rieky Nitra, na Nitrianskej pahorkatine a v strednom Požitaví. Okrem najkrajších peších prechádzok nezabúda ani na cykloturistické a mototuristické trasy v okolí Nitry, ako aj praktické informácie pre návštevníkov.

Texty o Starom Meste, mestských častiach a okolitých obciach opisujú ich históriu a turistické zaujímavosti a sú obohatené o rôzne legendy, príbehy a povesti, ktoré čitateľom pomôžu lepšie pochopiť mentalitu a spôsob života obyvateľov spod Tribeča ako aj stredného Ponitria a Požitavia. Na mape Európy nájdeme totiž len niekoľko miest s takou jedinečnou polohou a bohatou históriou, aké má Nitra. Jej poloha na úpätí pohoria Tribeč poskytuje z viacerých strán prekrásne výhľady na jednotlivé časti mesta. K najmalebnejším patria pohľady z Nitrianskeho hradu, Pyramídy, Kalvárie alebo čarovného návršia s románskym kostolom sv. Michala nad Drážovcami. V knižke Nitra a okolie čitateľ nájde 112 farebných fotografií, 22 mapiek a plánikov a prečítať si ju môže v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

-r-