Recenzia
Zuzana Černáková
24.09.2008

In Nomine mortis - Cay Rademacher

Cay Rademacher: In Nomine mortis

Bratislava, Ikar 2008

Preklad Dana Kurčáková

     Dej románu je situovaný do prvej polovice 14. storočia. Stredoveký Paríž v tom čase opanuje najskôr hrozba moru a neskôr i jeho krutá epidémia. Sugestívny štýl autora ďalšieho trileru z cirkevného prostredia strháva čitateľa do pátrania po motívoch, príčinách a zákulisí nočnej záhadnej vraždy nemeckého dominikána z Lübecku pred portálom katedrály Notre Dame.

     Hlavný hrdina Ranulf Higden spomína na dramatické udalosti z čias svojej mladosti, keď ako mladý nemecký dominikán prišiel do Paríža s ambíciou študovať teológiu na Sorbone. V tejto kolíske európskej vzdelanosti si chcel prehĺbiť svoje vedomosti, ktoré nadobudol už doma v Kolíne nad Rýnom. Prahne po vedomostiach a Sorbona preňho predstavuje to najpovolanejšie siesto. Štúdiu chce zasvätiť život. Skutočnosť sa však razom mení a hneď prvý deň zvráti jeho plány. Je iróniou osudu, že práve jeho nemecký pôvod a povesť vzdelaného mladého dominikána ho predurčia na to, že s ďalším vzdelávaním v Paríži končí. Niet naň času. Parížsky hlavný inkvizítor, majster Philippe, ho „vyznamená“ svojou dôverou a vyberie si ho za inkvizítora a spoluaktéra pri objasňovaní tajuplnej vraždy. A Ranulfov príbeh sa odvíja závratnou rýchlosťou. Vpred ho ženie túžba objasniť skutočné dôvody vraždy a rekonštruovať príbeh osudnej noci. Na tejto ceste sa stretáva s ďalšími protagonistami príbehu – prostitútkou Jacquette, nemeckým lodiarom a jeho zvodnou manželkou Klárou, židovským zmenárnikom a jeho dcérou Leou a ďalšími. Mor, ktorý postupne zachvacuje Paríž, celý dej dramatizuje. Dej akceleruje do napínavého vyvrcholenia.

Rademacher aj vo svojich predchádzajúcich románoch – Vražda v Pretórii (1996), Vzducholoď (1998), Tajný prípad Estonia (1999), Vražda v Údolí kráľov (2001), Tajomstvo Esénov (2003) vyšlo aj v češtine –  pôsobivo rekonštruuje historické udalosti a pripája k nim príbeh, ktorý ich  personifikuje a poľudšťuje.

Zuzana Černáková