Recenzia
28.04.2011

Novinári a politici cez sitko - Jozef Sitko

Bratislava, Veda 2010

S menom Jozefa Sitka je spojený vznik týždenníka Slobodný piatok, nadácia Slovak Gold, jeho pôsobenie v tíme prezidenta Michala Kováča a, prirodzene, publicistika v médiách. Jeho memoárová knižka je podnetná, nemá hluché miesta, osobitne príťažlivá je pre čitateľov, ktorí sa zaujímajú o „prevrat“ novín tých čias, či zákulisie politiky. Skúsený novinár, ale aj manažér vie informácie selektovať, významné akcentovať, ďalšie vtipne pointovať. Dopovedzme, že Sitko je aj autorom troch zbierok aforizmov (Afohryzmy 1 a 2, 2006, 2007 a Epigramy a afohryzmy, 2008).V knižke sa mu vydarila expozícia, v ktorej príťažlivo opisuje situáciu v jáchymovských baniach v 50. rokoch. Osemnásťročný Sitko prišiel do baní ako brigádnik a stal sa geofyzikálnym operátorom. Stretol sa tam s humoristom a fejtonistom Karolom Gulišom, niekdajším redaktorom demokratických Šibeničiek. Ten bol väzňom a Sitko kráľovsky zarábajúcim brigádnikom. Mal osemkrát vyšší plat ako v civile. Keď sa po rokoch stretli v novinách, mali si čo povedať. Po vojenčine ako civil „narukoval“ do vojenských časopisov. Keďže spolupracoval so Smenou, roku 1968 tam zakotvil na „dlhý čas“ – sotva poldruha roka. Po okupácii aj v Smene nasledovala normalizácia a dvadsať redaktorov „oslobodili od práce“. Vyletel aj Sitko. Svoj smenársky pobyt glorifikuje, lebo sa ocitol už vtedy v nezávislých novinách, osobitne v Smene na nedeľu, kde posledný rok šéfoval Ján Čomaj. Jemu patrí aj prvý portrét. Smena za Dubčekových čias bola vysokou školou politiky, lebo jej redaktori mali otvorené dvere ku každému lídrovi, vrátane umelcov, športovcov, ale aj emigrantov, ktorí húfne prišli pomáhať, no s otvorenou dlaňou.V prvých okupačných dňoch Sitko pátral po niekdajšom redaktorovi Smeny Chňoupkovi, námestníkovi ministra kultúry s prosovietskym myslením. Zašiel aj do školy, kam chodili jeho deti. Nebolo ich, vyšla o tom aj správa, no Chňoupek bol už na druhý deň v redakcii. Bol z toho harmatanec vtedy i neskôr. V knižke nám približuje okrem Chňoupka aj neskoršieho ministra Válka. Obaja spomínaní ministri boli osobnosťami aj v civile: filozofujúci básnik a beletrizujúci reportér vyleteli nahor, hoci ani jeden nepracoval v aparáte strany, na aparátčikov hľadeli zvrchu. Obaja sa schádzali, priatelili aj ako exponovaní politici, informovali sa, za normalizácie obaja mnohých potopili, viacerých zachránili, no obaja verili v dobro a prosperitu normalizácie.Autor „preosieva“ aj ďalšie osobnosti, vrátane serióznych prezidentov či politických karieristov a dobrodruhov. Krátko po nežnej, uprostred virvaru, ambiciózny Sitko zakladá nezávislý týždenník Slobodný piatok, ktorého je šéfredaktorom. Týždenník pútal pozornosť glosami i komentármi, no predovšetkým manažérskymi počinmi, ktoré vošli do histórie. Chýrne tlačovky s prominentmi sa odohrávali pred celoštátnou obrazovkou. Šiesteho apríla 1990 prichádza do Bratislavy pápež Ján Pavol II. Vítajú ho desaťtisíce, no medzi nimi aj kolportéri brožúrky o jeho živote. Keďže vtedajší novinári boli občas nepríjemní, zo dňa na deň sa mnohí z nich našli na zoznamoch ako spolupracovníci ŠtB. Vtedy Sitko požiadal o lustráciu svojich redaktorov. Bolo z toho haló. Majú tak robiť všetky noviny? Sitko píše: „Je paradoxom, že o tieto obete si utierali huby práve tí, ktorí žili spokojne a tichučko v závetrí, neprotestovali, s komunistami radšej paktovali. Sú bez záznamov a poškvrny. Myslím si ale, že kto neprešiel cez oheň a úklady ŠtB, mal by radšej mlčať. Ľahko je byť Janom Husom, keď sa neupaľuje.“Sitko neskôr pracuje na tlačovom odbore prezidenta Kováča. Zblízka sleduje vysokú politiku, príležitostne ju ovplyvňuje rôznymi nápadmi.Kniha sa končí autorovým epilógom. Novinárčina je čudesné povolanie. Občas chutí, občas páli, bolí, a hoci zavše ide o krk, človiečik do nej opäť vlezie a opäť píše. Je dobre, že píše aj memoáre, v ktorých mapuje nešťastnú politiku a jej protagonistov. Ak človek vlezie do politiky pre demokratické ideály, a nie pre groše, môže sa smelo obzrieť aj za svojím životom.