Recenzia
14.03.2013

Nula kelvinov (Ja neexistujem, ty neexistuješ)

Zložité hry času

Knižný debut prináša príbeh chlapca Davida, ktorý rastie a starne dvakrát pomalšie. V hre je však navyše cesta v čase, tajomní muži z budúcnosti monitorujúci hrdinov osud, klonovanie a iné hry s génmi, osud vynikajúceho fyzika (s prevráteným sledom úmrtia a narodenia) a možno i sveta. Rozsiahly text autorka koncipovala postupne, od čias strednej školy. Oplatilo sa. Kvalitný, čitateľný slovenský vedecko-fantastický román určený nie iba deťom a mládeži je na svete!

Bez prehnaného nadšenia a nadŕžania môjmu obľúbenému žánru môžem konštatovať úctyhodný prozaický výkon – z hľadiska kvantity (565 strán textu) aj zmienenej kvality. Autorka hodnoverne stvárnila nielen vnútorný svet ústredného protagonistu a jeho o polovicu mladších vrstovníkov, ale tiež charaktery dlhodobý projekt riadiacich vedcov. Rozsiahly celok prózy dynamizujú svižné dialógy. Z hľadiska vedeckej fantastiky je dôležité, že prozaička zručne a vyvážene pracovala s „dávkovaním“ fantastického ozvláštnenia, ktoré primeraným spôsobom familiarizovala. Jednoduchšie povedané: vedecká zložka textu nevytŕča z dejovo-emočnej, obe sú (na rozdiel od menej kvalitnej produkcie) skĺbené do plynulého čítavého celku. V rámci tradície naozaj kvalitnej vedeckej fantastiky fantastické ozvláštnenie netvorí kulisu diela, ale podstatným spôsobom ovplyvňuje príbeh a… Najmä ústredného hrdinu. Plauchovej sa na postave Davida medziiným darí z nového zorného uhla ozrejmiť problém inakosti. Prekonávanie osamelosti sedemnásťročného mladíka, ktorý v určitom okamihu musí predsa len priateľke prezradiť, že má strašných tridsaťpäť, sa prepletá s už spomenutou líniou zásahov tímu vedcov. Sledujeme úporný, no nie iba Davida sa týkajúci zápas o slobodu rozhodovania v kontakte a konflikte s hocako ušľachtilými a premyslenými plánmi.

Dej príbehu sa odohráva v USA, predovšetkým, ako autorka vysvetľuje v závere knižky, kvôli veľkosti vyspelej krajiny, v ktorej majú hrdina s matkou dostatok priestoru na pravidelné sťahovanie; a to má stlmiť pozornosť okolia voči chlapcovej anomálii, výraznej, samozrejme, najmä v období rastu a dospievania. „Americké“ reálie však vonkoncom nie sú hlavným dôvodom, prečo k tomuto slovenskému vedecko-fantastickému románu po prvýkrát nepotrebujete pristupovať so zhovievavým úsmevom a ani len ako mladí čitatelia. Próza dosahuje parametre náročnejšej zahraničnej produkcie v danom žánri. S ohľadom na schopnosť uchopiť postavu v rámci rozsiahleho zložito koncipovaného príbehu s nesporne zaujímavým posolstvom (práve pri čítaní tejto knihy vysvitá, že občas sa ešte aj v literatúre 21. storočia oplatí myslieť na posolstvá) by mala zaujať pozornosť aj v celkovom kontexte slovenskej literatúry.

Popri osude mladíka aj neodborníkov a nečitateľov fantastiky nesporne upúta, aj sama osebe, bez vzťahu k beletristickej, vedecká stránka textu. Plauchová pracuje s aktuálnymi poznatkami a informáciami. Popri dobrodružstve akcie a emócie ponúka dobrodružstvo poznania. Aj a predovšetkým vďaka nej ťažko, ak vôbec, predvídame, akým spôsobom je Davidov život zapojený do súvislostí a v čom vlastne spočíva podstata tajomstva. Hrdinu, stroja času, času ako veličiny, ľudstva, vesmíru, lásky. A tak ďalej. Nechajte sa prekvapiť. Čítajte.