Radka Cachovanová: 26 dní stopom po Nórsku. Banská Štiavnica: Radka Cachovanová, 2019

 

Môžete pátrať na internete koľko chcete, podobnú knihu nenájdete. Radka Cachovanová ako prvá na Slovensku vytvorila kreslený cestopis a toto prvenstvo jej už nikto nezoberie.

Pri prvom prelistovaní knihy 26 dní stopom po Nórsku môžete získať pocit, že ide o dievčenský deníček plný cestovateľských útrap a naivných obrázkov. Keď sa však začítate, všetko je odrazu ináč. Príbeh dvoch priateliek, ktoré sa s trochou peňazí a batohmi vyberú do južného Nórska je plný optimizmu, túžby poznávať neznámu krajinu a cudzích ľudí. Ako v každom poriadnom cestopise, aj v tejto knihe sú mapky, obrázky zaujímavých miest a prírody a množstvo informácií o tom, ako takúto cestu zvládnuť, akú úlohu hrá počasie, čo všetko sa dá navariť z konzervy či cestovín a ako to vyzerá v stane, keď celý deň prší. Z rozhovorov s „domácimi“ sa dozvedáme ich životné mikropríbehy, ale zároveň máme možnosť bližšie spoznať obe cestovateľky.

Je možno až prekvapujúce, koľko sa toho dokáže zmestiť do kreslenej knihy, ktorá má len osemdesiat strán a polovicu obsahu tvoria obrázky. Keď sa dostanete na koniec, uvedomíte si, že celá kniha je dôkladne premyslená, od obálky, výberu papiera, štýlu obrázkov až po text, ktorý je na veľa miestach vypointovaný, plný humoru a presných charakteristík ľudí i krajiny. Z ničoho nič sa nám tu vynorila mladá autorka, ktorá vie, čo robí, je kreatívna a môžeme sa len tešiť na jej ďalšiu knihu. Ak by som mal možnosť, knihu 26 dní stopom po Nórsku zaradím do nepovinného čítania pre žiakov stredných škôl, aby videli, ako sa dá cestovať, ale najmä aby sa inšpirovali a pochopili, že schopnosť niečo vytvoriť netreba hľadať okolo seba, ale najmä v sebe.