O Guľkovi Bombuľkovi - Mária Ďuríčková - Obľúbený Guľko Bombuľko

Obľúbený Guľko Bombuľko

Obľúbený Guľko Bombuľko

Mária Ďuríčková: O Guľkovi Bombuľkovi, Bratislava, Buvik 2009

  Reedícia knihy nie jednoduchým vydavateľským projektom. V tomto prípade ide o osvedčený titul osvedčenej autorky. K príťažlivosti knihy prispeli aj pôsobivé ilustrácie Petra Čisárika, ktoré s textom vhodne korešpondujú a uľahčia detskému čitateľovi kontakt s príbehom.

  Animované klbko vlny sa stalo obľúbeným hrdinom už pre niekoľko generácií čitateľov. Guľko Bombuľko je hrdinský svojím zdravým sebavedomím, vďaka ktorému si kladie vyššie životné ciele než len stať sa užitočným materiálom na papučky. Sám vykročí do sveta. Pohyb v neznámom prostredí, stretnutie s neznámymi tvormi – zvieratkami z dvora vytvára situácie, ktoré sa v niečom podobajú bežným skúsenostiam detí predškolského a mladšieho školského veku. Práve im je kniha určená. Zodpovedá tomu autorkin štýl: opakovanie modelových situácií, ale aj opakovanie vetných konštrukcií, slov patria k osvedčeným princípom, ktoré pomáhajú deťom v tomto období získať návyk na počúvanie príbehu, prípadne rozvíjať prvotné čitateľské zručnosti.

  Ďuríčková modeluje postavy transparentne, aby malým čitateľom pomohla hlbšie porozumieť ich konaniu. Vďaka tomu sa deti môžu naučiť sústrediť sa na detaily správania, porovnávať a vyhodnocovať reakcie postáv v rôznych situáciách. Prejavujú sa životaschopne, vedia sformulovať svoje názory a postaviť sa za ne. Dieťa sa môže prostredníctvom nich hravo učiť zásadám komunikácie a nadväzovania vzťahov.

  Pri čítaní Guľka Bombuľka sa zvykne poukazovať najmä na hodnotový rozmer knižky – na princíp dávania, rozdávania sa pre iných. Ďuríčková ho však predstavila v zdravých kontúrach. Deti sa učia nielen o zmysle dávania, ale aj o zmysluplnom dávaní, o stavaní osobných hraníc. Veď klbko nie je nekonečné, musí si preto rozmyslieť, pre koho a na čo sa rozdá.

Timotea Vráblová