Recenzia
Lýdia Čelková
04.05.2006

O karikatúre - Kornel Földvári - Svet karikatúry

Svet karikatúry

Svet karikatúry

,,Dobrá karikatúra sa nesmeje ľuďom,

ktorí  robia hlúposti,

dobrá karikatúra sa smeje

hlúposti.“                  

                   Tomáš Janovic

 

Práve toto motto sa výstižne hodí k slávnostnej prezentácii najnovšej knihy Kornela Földváriho O karikatúre, ktorá vyšla vo vydavateľstve L.C.A. a patrí do série podujatí osláv 15. výročia vzniku tohto aktívneho vydavateľstva. 3. marca 2006 v kaviarni kníhkupectva Ex libris v Stredoeurópskom dome fotografie na Prepoštskej ulici 4 ,,vypravili“ na cestu za čitateľom túto knihu fanúšikovia neopakovateľného Kornela Földváriho, literárni odborníci, karikaturisti, medzi ktorými nechýbala legenda našich karikaturistov Jozef Babušek i ďalší priaznivci tohto žánru.

     Vystúpenia, ktoré sprevádzali piesne Petra Lipu z jeho najnovšej platne Lipa spieva Lasicu, boli vážne i veselé, poučné i vtipné. Všetky spájal kreslený humor v našom živote. moderátor podujatia Oliver Bakoš načrel aj do histórie a pripomenul, že ,,písať o humore je ťažké a nie to ešte napísať knihu“. Knihu O karikatúre – výber publikovaných článkov, esejí, rôznych predslovov, rozhovorov z periodík, zborníkov, kníh, katalógov výstav a portrétov zahraničných i domácich karikaturistov s množstvom karikatúr predstavil vo svojom príhovore jeden z ,,kmotrov“ knihy – vždy vtipný Dušan Dušek. Ten o. i. úvodný text z knižky Svet jedným ťahom parafrázoval na knižnú novinku a označil ju - kniha jedným ťahom. V uvoľnenej atmosfére, príznačnej pre humor sa ,,priznal“ aj autor k svojmu vzťahu ku karikatúre i podnetu na vznik tohto dielka. ,,Kreslený humor - zdôraznil – je tajná reč, ktorú sa ľudstvu podarilo prepašovať z babylonskej katastrofy. Vysiela ňou tiché, priam telepatické signály ponad historické epochy, nepriedušne uzavreté hranice a kontinenty...

     Z viacerých definícií či charakteristík karikatúry, ktoré odzneli, si pripomeňme napr. výrok Louisa Bourdaloua ,,Múdry sa smeje vždy so strachom“, Karla Havlíčka Borovského ,,Pravý humorista nesmeje sa nikdy len iným, ale vždy aj sám sebe“ a Charlesa Baudelaira ,,Karikatúra má dve zložky, kresbu a myšlienku, drsnú kresbu a zžieravú, ale zahalenú myšlienku“.

      Knihu Kornela Földváriho O karikatúre vypravili ,,kmotrovia“ k čitateľovi pagáčikmi. Tieto symbolizovali chlieb, ktorý je pre život potrebný rovnako ako humor, označovaný za soľ života. Nech sa knižke darí a nájde si čo najviac svojich čitateľov.

Lýdia Čelková