Recenzia
Lucia Mattová
01.04.2015

O kresbe, čo ožila – Daniel Pastirčák

Vydavateľstvo Slovart 2014

Próza pre deti Daniela Pastirčáka O kresbe, čo ožila vás zaujme na prvý pohľad, čo jej dáva istú výhodu a na pultoch kníhkupectiev určite neostane nepovšimnutá. Verím tomu, že mnohí po tejto knihe siahnu najmä pre nevšedné ilustrácie Daniely Olejníkovej, ktorá patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej domácej knižnej ilustrácie. No v tomto diele sa skrýva oveľa viac. Ak sa zahĺbite do príbehu, odhalíte krásu a jemnosť poetického textu o podstate sveta, o vzťahu Boha a človeka a o hľadaní samého seba. Dielo je vlastne tandem slova a obrazu. Tieto dve zložky spolu vytvárajú dokonalú súhru. Ilustrácia v tomto prípade nie je iba akýmsi dotvorením textu pre detského čitateľa, práve naopak, je dôstojným spoluhráčom a aktívnym prvkom, bez ktorého by toto dielo nebolo úplné.

Jazyk rozprávky je jednoduchý, no vyspelejší čitateľ postupne odhalí jednotlivé vrstvy textu a skryté významy. Práve viacvrstvovosť a hlboké myšlienkové posolstvo predurčuje toto dielo nielen detskému recipientovi. Hlboké myšlienky sú vložené do krásnych metafor. Rozprávkový text je naplnený všeľudskými etickými princípmi, presahujúcimi hranice kresťanského sveta: zachytáva víťazstvo človeka nad duchovnou prázdnotou a vlastnou ctižiadosťou. Dielo napriek svojmu „na pochopenie náročnému“ ideovému odkazu, ktorý spravidla nachádzame v knihách určených staršiemu recipientovi, zostáva prístupné aj najmenšiemu čitateľovi.

Daniel Pastirčák (1959), známy prozaik, básnik, esejista, výtvarník, kazateľ a autor viacerých diel pre deti a mládež ponúka neobyčajnú rozprávku, čo pohladí na duši malých aj veľkých...