O psovi, ktorý mal chlapca - Klára Jarunková

TRIO Publishing 2013

Kniha O psovi, ktorý mal chlapca je reedíciou známej rozprávky, ktorá u  nás vyšla v roku 1974. Určená je najmenším deťom. Tomu zodpovedá aj jej grafická podoba – čiže veľký font, až explicitne zdôraznené niektoré myšlienky, ale aj  ilustrácie, ktoré sú plnohodnotným partnerom textu a zároveň ho miestami aj čiastočne dopovedajú.

Príbeh je veľmi jednoducho, ale  tiež  príjemne „čisto“ napísaný. Vďaka tomu sa dobre číta. Hlavnou postavou v  ňom nie je chlapec, ale malý psík, žijúci v parku – len tak bez majiteľa. Ako psík rastie, poznáva svet a seba, pocity aj životné preferencie sa menia. Zrazu cíti potrebu k  niekomu patriť, a  tak hľadá „svojho“ chlapca. A chlapec, keď spozná svojho psíka, nestáva sa mu pánom, ale starostlivým kamarátom. Príbeh je teda až trochu klasickou ódou na ozajstné priateľstvá či  dobrých ľudí, ktorých zavše stretneme práve tam, kde by nám to ani nenapadlo. Zároveň však veku primerane a  trefne upozorňuje na viaceré negatívne ľudské vlastnosti, ako je pokrytectvo, ohováranie...

Cenným dodatkom (bonusom) ku knižke je príručka Timotey Vráblovej Čítanie s  porozumením. Obsahuje viacero úloh, zadaní a  hier, ktoré sa snažia pútavou formou analyzovať prečítané a  zároveň cibriť detskú predstavivosť i  všímavosť (väčšinou odpoveďami na veľmi konkrétne otázky).