Recenzia
09.01.2007

Objavme čaro sviečok. Zariekavanie, čary, rituály a veštenie s použitím sviečok - Patricia Telescová - Rituály s tajomstvami

Rituály s tajomstvami

Rituály s tajomstvami

Patricia Telescová

Objavme čaro sviečok (Zariekavanie, čary, rituály a veštenie s použitím sviečok)

Bratislava, Ikar 2006

Preklad Zora Ličková

Sviece a sviečky majú dlhú históriu a v živote človeka znamenali predovšetkým svetlo a všetko, čo s ním súvisí. Katolícka cirkev ich začala používať od začiatku nášho letopočtu a do bielych sviec vložila symboliku Kristovej čistoty, Božej moci a duchovnej bdelosti. A táto klasická predstava sviece sa prenášala cez stáročia a zachovala sa napriek civilizačným otrasom, búrlivým vedeckým a technologickým zvratom, ktoré menili svet, ale nezmenili ľudskú podstatu snívať, veriť, vytvárať novú krásu.

V ôsmich kapitolách knihy autorka po exkurze do dejín sviečkarstva uvádza čitateľa do svojej sugestívnej skúsenosti s mágiou sviečok. Robí to bez pátosu, ale o to zasvätenejšie. Vykladá a na vlastných príkladoch demonštruje vykladanie znamení od ducha ohňa, čary v svetle sviečky, a radí a rozdáva tipy, ako sviečku využiť pri modlitbách, meditáciách a rituáloch i pri bežných rodinných ceremoniáloch či na vytvorenie výsostne intímnych zákutí, v ktorých sa dá nielen vychutnávať, vzývať a velebiť krása, ale v ktorých možno doslova krásnieť zvnútra. Kniha je tak trocha o mágii, ale o nič menej nie je o magickosti, ktorú predsa len každý občas potrebuje, či je dospelý alebo dieťa, muž alebo žena, romantik alebo neromantik.  

–ah–