Obnažovanie koreňov - Milan Jurčo - Paralely života, tvorby a reflexií Juraja Kuniaka

Paralely života, tvorby a reflexií Juraja Kuniaka

Obnažovanie koreňov

Autorsky spracoval Milan Jurčo

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2007

V súbore štúdií, esejí a spomienok Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov (2006) autor Milan Jurčo venoval dva príspevky Jurajovi Kuniakovi. Básnik, prozaik a publicista Juraj Kuniak sa tak ocitol v susedstve J. Mokoša, P. Karvaša, Z. Solivajsovej, I. Plintoviča a i. Všetkých spája nielen literatúra, ale aj mesto Banská Bystrica, kde sa buď narodili (P. Karvaš), alebo pôsobili (pôsobia) na rozličných, väčšinou kultúrnych postoch. Výnimku tvorí práve J. Kuniak, vyštudovaný elektrotechnik, ktorý pracuje v oblasti telekomunikácií. Jurčov prvý príspe­vok je dôkladná literárnokritická štúdia, druhý je úvahou nad životom a dielom. Táto úvaha sa ocitla na mieste úvodného slova v ďalšej publikácii o Jurajovi Kuniakovi Obnažovanie koreňov. Paralely života, tvorby a reflexií Juraja Kuniaka.

Milan Jurčo v nej predstavuje Juraja Kuniaka cez početné, ale starostlivo vybraté ukážky z diela a cez sériu iných textov, autorových i o autorovi, ktoré súznejú s Kuniakovou tvorbou. Pestrá je paleta kritických hlasov a ohlasov (Jurčo, Šabík, Kasáč, Plintovič, Mikula atď.), ale sú tu vyjadrenia iných básnikov (M. Rúfus) a autorových blízkych, doplnených spomínaním, rozhovormi pre tlač a podobne. Obnažovať korene znamená pátrať po určeniach, vplyvoch, orientáciách. V Kuniakovej biografii je viac: štúdium v Prahe, technická orientácia (s úsilím o systematickosť a presnosť), horolezectvo a turistika, cesty do zahraničia. A potom láska, cudná erotika, étos, zamýšľanie sa nad ľudským údelom (tu cítiť Rúfusa). Cez kaleidoskop rozmanitých textov sa Jurčovi podarilo vystihnúť celok života a diela, „obnažiť“ podstatné črty Kuniakovho profilu. Na publikácii spolu­pracovali aj výtvarníci (Martin Kellenberger a Ján Kudlička). Moderný výtvarný výraz vyvažuje jej „sklon“ k zemitosti a provincionalizmu. Nie každý dostáva taký pekný darček k päťdesiatke. Hoci oneskorene.

Vladimír Petrík