Recenzia
03.11.2004

Obsadenie Bratislavy (1918-1948) - Jozef Hanák - Ako sa Bratislava stala hlavným mestom

Jozef Hanák
 

Ako sa Bratislava stala hlavným mestom

Jozef Hanák: Obsadenie Bratislavy 1918 – 1920 (Kronika dní a udalostí)

Literárna úprava: Ján Čomaj

Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2004

  Geografická pozícia územia dnešnej Bratislavy vždy priťahovala záujem politikov a, pravdaže, aj historikov. Ide totiž o uzlový bod, o križovatku, kde sa stretávali názory na vývin politickej situácie a najmä územnej politiky v historicky zlomových obdobiach. Nebolo to inak ani pri zániku habsburskej ríše, počas vznikania prvej Česko-slovenskej republiky, v čase, keď sa rozhodovalo o hlavnom meste pre územie Slovenska.

  Jozef Hanák (1919), zberateľ posoniensií, amatérsky historik, pôvodne technicky zameraný pedagóg, s istou dávkou osobného zaujatia za určitý výklad udalostí, zozbieral fakty okolo situácie, keď sa rozhodovalo o hlavnom meste tohto územia, novovznikajúceho štátu. Autor, pôvodom Moravák, si všíma najmä napätú situáciu po uzavretí mieru po skončení prvej svetovej vojny, odolávanie Maďarov, boj o starý most, úlohu Talianov, úlohu československých legionárov, no najmä dôležitú pomoc českých sokolov, príchod slovenskej vlády zo Žiliny do Bratislavy, poslovenčovanie správneho aparátu a škôl, Kunových boľševikov a obsadenie predmostia Bratislavy...

  Textovej podobe veľmi pomohla literárna úprava Jána Čomaja. Vznikla tak „čítavá“ knižka, z ktorej sa nehistorici, študenti a amatérski záujemcovia o históriu všeobecne dozvedia zaujímavé súvislosti, dokumentované navyše - ako je v edícii Bratislava – Pressburg pravidlom - množstvom unikátnych dobových fotografií a originálnych pohľadníc. V textoch je však obsiahnutý aj istý „prozaický“ pohľad autora, vďaka ktorému sa dozvedáme konkrétne podrobnosti o tom, ako sa z Wilsonova postupne stávala dnešná Bratislava... A takéto detaily sa pri zaužívanom vedecko-historickom postupe podobne orientovaných publikácií k čitateľovi zvyčajne nedostanú.

–abš–