Recenzia
Terézia Ursínyová
26.01.2011

Očami pútnika - Ladislav Ťažký

Ladislav Ťažký

Očami pútnika

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010

Púť do Svätej zeme – Izraela inšpirovala Ladislava Ťažkého k najnovšej knihe. Dojmom z tejto cesty venoval viac než polovicu knihy, druhú zameral na cesty do známych európskych pútnických miest: Lurd, Fatimy, Ríma, katalánskeho kláštora Montserrat, Barcelony, Turína. Zaradil sem aj reflexie v altötinskom kláštore, spojenom s povojnovými osudmi prezidenta prvej Slovenskej republiky Jozefa Tisa, či úvahy v slovenskom kostole na Renwegu vo Viedni, ktorému kedysi venoval i kapitolky v románe Evanjelium čatára Matúša. Kniha Očami pútnika je písaná čírym, krásnym jazykom. Tento čistý prameň slova Ťažkému občas zatienia spomienky na jeho celoživotnú idée fixe: vojnu. Ale nie raz tu uvažuje aj o zložitých osudoch slovenského národa, jeho rozpoltenosti, morálnych a iných aktuálnych ohrozeniach. Tieto „tiene“ v čistej literárnej vode sa preplietajú (okrem veleby chrámov a spomienok na biblické miesta) s osudmi náhodne poznaných ľudí, nie raz „ponížených a urazených“ krutosťou biedy a vojnových násilí. Niekedy sa čitateľovi zdá, že príbehy jednotlivcov Ťažkému prerastajú pôvodne zamýšľané pútnické zážitky, ba sa vplietajú do nich tak, že jednotlivci dakedy preberajú na seba Kristovo utrpenie na Kalvárii. A tak – okrem zastavení v biblických i novozákonných pamätných miestach – upriami pozornosť čitateľa na život rybárok z Nazaré; na roztopašných mladíkov, ktorých pozoruje, ako mučia morského raka, a vidí v nich budúcich katanov; či na osud čierneho utečenca z Burundi, s ktorým sa náhodne stretáva blízo talianskej Florencie; na malého zlodeja, ktorý sprevádza slovenských pútnikov a nakoniec sa v obrazotvornosti spisovateľa mení na súcit prosiaceho Krista...

Staršie eseje sú v závere Ťažkého knihy venované pútnickému miestu Slovákov – Nitrianskemu hradu, ďalej významnej osobnosti nášho katolíckeho života – kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi, modlitbe Otčenáš, v ktorej umelec prosí Boha o pokoj pre Slovákov, alebo stálej aktualite Božieho Desatora, tohto morálneho imperatívu tisícročí. Ladislav Ťažký vo svojich esejach – kapitolkách – príbehoch nie raz starootcovsky zdvíha prst, aby poukázal na včerajšie i súčasné nebezpečenstvo národných vášní či vojnových konfliktov (Izrael, Palestína a i.), ale občas i pohladká dušu, sledujúc život obyčajných ľudí, ktorí bojujú o svoj chlieb každodenný, a pritom sa vedia tešiť z prostých vecí.

Kniha Očami pútnika vyšla najprv v súkromnom vydavateľstve – a až krátko po autorovom významnom životnom jubileu (nar. 19. 9. 1924) si našla cestu aj do Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Touto knihou Ladislav Ťažký dôstojne finalizuje svoje životné púte za ľudským životom a srdcom.

Terézia Ursínyová