Recenzia
02.12.2013

Oči plné oblohy - Jaroslav Rezník - Obrazy zo života Štefánika

Obrazy zo života Štefánika

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010.
Ilustrácie Martin Kellenberger

Skúsený autor, básnik, prozaik i dramatik, Jaroslav Rezník, už roky píše aj pre deti. Školákom patrí aj táto knižka, v ktorej čitateľom približuje podnety a udalosti zo života M. R. Štefánika, jeho mravné a charakterové vlastnosti, vďaka ktorým sa stal osobnosťou. Lyricko-epické obrázky popretkávané reálnymi udalosťami sa odohrávajú v Košariskách pod Bradlom, v Hlbokom... a naostatok pod Michalskou bránou v Bratislave, kde si primán evanjelického lýcea kúpil u lacného Jožka dve zrkadielka. Stali sa základom jeho vysnívaného ďalekohľadu.

Fara a hosťovská izba u Štefánikovcov v Košariskách bola často plná vzácnych hostí, napospol známych národovcov. Jozef Miloslav Hurban bol ich kmotrom, jeho manželka Anna bola známou divadelníčkou. Keďže v tej vrave dominovali meruôsme roky, Milan a vrstovníčka Hanka mali iné záujmy. Na potôčik púšťali člny, hľadeli na slnce, podvečer i na hviezdy, ku ktorým bolo najbližšie z vrchu Bradla. Zvedavá Hanka sa spytuje Milana: „Prečo máš ty i tvoji súrodenci dve krstné mená?“ A Štefánik odpovedá, že otecko chce, aby študovali a aby im v cudzom svete nemohli mená prekrútiť... na vysvedčení, na dokladoch.

Milan spoznáva aj Svetozára Hurbana Vajanského, chýrneho redaktora Národných novín. On uverejnil článok o hanebnom počine maďarských úradov, ktoré zakázali pokloniť sa pomníku jeho otca v Hlbokom: Akým právom nemôžu k pomníku tí, čo sa naň vyzbierali?! Aj táto udalosť je anticipáciou osudu Štefánika a jeho Bradla, kam zakazovali národu prichádzať.

Vďaka autorovmu citlivému peru knižka podnecuje záujem o Štefánikov život. Obnažuje korene jeho neskorších záujmov o hvezdárstvo, letectvo, meteorológiu, čitateľom približuje jeho mravné a charakterové vlastnosti, ktorými boli pracovitosť, húževnatosť, túžba po vzdelaní, národné povedomie a vlastenectvo.