Od čoho má slnko kľúče – Ondrej Nagaj – Slnečné verše

Slnečné verše

Slnečné verše

Ondrej Nagaj: Od čoho má slnko kľúče

Žilina, Knižné centrum 2005

Ilustrácie Ján Vrabec

  Básnik a autor viacerých pozoruhodných básnických zbierok pre dospelých, Ondrej Nagaj, sa opäť prihovára aj detskému čitateľovi. Po leporelách, veršovaných hádankách a rečňovankách z minulých rokov ponúka pôvabnú knižku básničiek.

  Dieťa sa v nej dozvedá, na čo všetko je slniečko potrebné, kde všade si „koná svoju robotu“, bez ktorej by nebol možný život. Knižka sprevádza čitateľa prírodou, oboznamuje ho s kvetmi, rastlinami, vtákmi, živočíchmi, približuje ich spôsob života, zvyky – a to všetko hravo, cez ľahko pochopiteľnú metaforu. V básničkách zaznejú aj ekologické motívy (Rozhovor s potokom), knižka vedie dieťa ku láske k zvieratám, k starostlivosti o ne (Psík z ulice), k získavaniu vzťahu k nim (Morčatá). Autor modernizuje tematiku detského verša (Vrabec a mobil), prináša nové motívy, zároveň však zdôrazňuje tradičné hodnoty domova, rodiny, citových vzťahov v nej. Nápadité veršíky deti iste zaujmú, aj rozosmejú – napríklad v prípade pstruha, ktorý získal krásne sfarbenie od dúhy (Pstruhy)... Taktiež učia deti dívať sa na svet novými očami, objavovať vo veciach nové stránky, vyhľadávať podobnosti či rozdiely – a čo je dôležité, učia deti aj vzťahu ku knižkám, k čítaniu (Písmenká).

  Z realistických, do detailu prepracovaných, ilustrácií vanie, podobne ako z veršov, atmosféra útulnosti, vystupuje z nich obraz sveta, voči ktorému možno mať dôveru a možno sa v ňom dobre cítiť. Sveta presvetleného a príjemne prehriateho slnkom.

  Na záver mi nedá nespomenúť ešte jednu vec: fakt, že na vydanie textami aj ilustráciami príťažlivej knižky prispeli viacerí sponzori z autorovho pôsobiska. V čase neveľmi priaznivom na vydávanie pôvodných kníh možno takéto gesto oceniť ako záslužný čin.

Etela Farkašová