Recenzia
07.01.2005

Ohromná vec – Mária Haštová

Mária Haštová

Ohromná vec

Slovenské pedagogické vydavateľstvo – Mladé letá, 2004

Ilustrácie Svetozár Mydlo

Detskí čitatelia  majú opäť možnosť stretnúť sa s obľúbenou spisovateľkou, autorkou mnohých kníh pre deti, známou najmä príbehmi Zo starej horárne, či Kamarát Cézar, ale aj ďalšími knižkami básničiek, rečňovaniek, rozprávok, ako aj scenármi k televíznemu seriálu, filmu a televíznej hry. Tentoraz  ich autorka osloví prostredníctvom druhého vydania „výmyselníckej“ knižky Ohromná vec. Detských čitateľov (kniha je určená pre osemročných) nepochybne zaujme hlavný hrdina Ľubo, od útleho detstva sa prejavoval ako bádateľ, vynálezca či zlepšovateľ a na svoje výskumnícke a vynálezcovské nápady neraz doplácal, vyvolával nimi v rodine nevôľu, ba aj hnev, najmä ak sa objektmi jeho záujmu stali hodinky, autíčka, fotoaparát, ale napríklad aj rádio, televízor či podobné veci. Spisovateľka sviežo opisuje zážitky malého zvedavca, ktorého neprestajne zaujíma, ako a prečo veci fungujú, ako by ich bolo možno zdokonaliť, prerobiť, aby mohli plniť iné funkcie, ako by sa dala skonštruovať schodobežka či námornícky ďalekohľad… Ľubova zvedavá myseľ nepozná prestávky, ak sa nevydarí jeden zlepšovák alebo vynález, chlapec má ihneď naporúdzi ďalšie. Ak je zvedavosť základným predpokladom vedecko-výskumnej činnosti, Ľubo má na ňu vskutku tie najlepšie predpoklady…

Skúsená autorka Mária Haštová pozná svojich čitateľov, vie, ako ich zaujať, a darí sa jej to aj v tejto knižke. Dôležitou súčasťou šibalských príbehov malého Ľuba je vykreslenie rodinného prostredia. V rodine sú určujúce predovšetkým vzťahy tolerancie, láskavej starostlivosti (stará mama), solidarity, vzájomnej žičlivosti (brat a sestra). Z knižky dýcha nielen výmyselnícky duch sympatického, nápaditého Ľuba, ale aj atmosféra rodinnej pohody, súrodeneckého porozumenia a harmonického vzťahu  medzi matkou a jej tromi deťmi.