Opätovné prezliekanie – Miroslav Robert Kame – Na noži – ...ako to zaduje

Na noži

Na noži

...ako to zaduje

Miroslav Robert Kame: Opätovné prezliekanie

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2005

  Miroslav Robert Kame debutoval pred štyrmi rokmi zbierkou Infarkt svetla – prezentoval sa v nej impresívnou lyrikou, zacielením na premietanie ilúzií a malé, komorné pravdy o existencii. Jeho nová knižka sa od tejto charakteristiky nijako nevzdialila, čo by ešte nebolo také zlé, horšie je, že sa nevzdialila ani kvalitatívne. Kame sa tvrdohlavo uvelebil za plotom medzi vonkajším a vnútorným svetom, samozrejme, na tej vnútornej strane, a neúnavne sa venuje problematizovaniu bytia lyrického protagonistu. Básne komponované ako introspektívne a citové obrázky, úvahové sebaanalýzy, vychádzajú z predstavy akéhosi nedostatku, z narušenia predstavy o vnútornej harmónii. Preto je táto poézia aj poéziou smutných príbehov, občas aj so sentimentálnou mašličkou. Priznajme tiež, že Kame si v svojom smútku so srdcom romantického rozorvanca rád pošpľachoce, najmä pri konfrontácii predstáv a reality, pri myšlienkach na zánik i pri pomyslení na nemožnosť úplného ľudského splynutia s imaginárnou erotickou sparingpartnerkou. Čitateľ však z tejto obľúbenej aktivity dnešných poetov neutŕži ani len frcanec presvedčivého autentického prežívania, či kvapôčku dobre umelecky podanej neautenticity! Ide tu skôr o vlažné zaznamenávanie, vypisovanie sa, mľandravé, nezrozumiteľné verbalizovanie, voľné prechádzky od slova k slovu často bez nejakých hlbších myšlienkových či obrazných spojení, prosto, ako to práve niekde medzi nebom a zemou zaduje...

  Poznáte to: vonku je sychravý jesenný podvečer a vy v rozohriatom gauči odrazu pochopíte, že to musíte urobiť, že si musíte konečne založiť básnický zápisníček. Takto nejako sa z vás v budúcnosti môže stať druhý Kame.

Radoslav Matejov