Recenzia
Michaela Geisbacherová
16.11.2005

Oravské chodníčky - Anton Habovštiak - O kráse rodného kraja

O kráse rodného kraja

O kráse rodného kraja

Anton Habovštiak: Oravské chodníčky

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2005

  Oravské chodníčky vychádzajú po takmer dvadsiatich rokoch v druhom vydaní a esejisticky zachytávajú autorove chodníčky spomienok a zážitkov z mladosti. Spomína si v nich na rodný kraj z čias, keď sa ešte stavali drevené domy, na ulicu, v ktorej stál jeho rodný dom so starým pôjdom plným tajomstiev. V spomienkach autora osobitne zostala matkina starodávna kvetovaná truhla, záhradka starej mamy, ktorá akoby mala svoje vlastné dejiny, ale aj vôňa chleba s čerstvou kôrkou, stúpajúca do atmosféry sobotnej kuchyne.

  Habovštiak opisuje aj svoje mladícke potulky a chodníčky, ktoré ho zaviedli na ryby či jarmoky, chodníčky kľukaté, k studničkám a prameňom. A tak ako sa oravský rok chýli ku koncu, tak sa menia aj dni oravského ľudu: stávajú sa čoraz kratšie a večery dlhšie: v domácnostiach sa za svetla sviečok pradie, tká, pára perie. A po Vianociach prišla Veľká noc, stavanie májov, pálenie jánskych ohňov a nakoniec žatva – tou sa kolobeh roka uzatváral.

  Autorove opisy sú zaujímavé a podrobné, vychádzajú z  dôverného poznania dobových obyčajov a zvykov. Oravského človeka nám predstavuje ako pracovitého a zbožného, žijúceho v harmónii s prírodou i svojím okolím. Na konci knihy nachádzame aj obsažný slovníček nárečových a zastaralých slov, ktoré autor pre lepšiu ilustráciu obdobia a prostredia v tejto práci často používa.

  Oravské chodníčky potvrdzujú, ako bol Habovštiak zrastený so svojím rodným krajom, sú jeho umeleckou výpoveďou o láske k nemu a túžbe sprostredkovať jeho krásu ďalším generáciám.

Michaela Geisbacherová