Recenzia
26.09.2017

Orys a Verbaska po druhý raz

Orys a Verbaska po druhý raz
Štefan Konkol – Alexandra Pavelková: Miešanci 2. diel. Kláštor
Ružomberok, Epos 2001
 
V prvej časti epickej ságy Verbaska a Orys získajú polovicu čarodejného kryštálu. Aby porazil temného Šajdána, potrebujú získať jeho druhú časť, ktorá sa nachádza v kláštore na severnom póle. Na ceste za ňou zažijú hrdinovia množstvo dobrodružstiev. Zachránia následníkov trónu z ríše Čang, získajú pomoc podnikavých, húževnatých a prefíkaných trpaslíkov. Krátko pred príchodom družín však Šajdán na čele vojska škratov kláštor prostredníctvom zrady dobýja. K spojeniu kryštálu nedochádza, boj pokračuje ďalej.
Druhú dejovú líniu tohto dielu románu tvorí hrdinská obrana starobylého Ghurrgarrachu pred silami zla. Statočný elf Ellerig, spolu s lesným mužom Lupom, vykonávajú hotové divy hrdinstva. Ich úsilie by však bolo zbytočné – nebyť Orysom a Verbaskou sprostredkovanej pomoci trpaslíkov, ktorá prichádza vskutku v poslednej chvíli. Príbeh sa v tejto časti utešene rozrastá o nové zaujímavé priestory. Ríša Čang pripomína Čínu, severné oblasti s kláštorom, ktorého osadníci bývajú v pustovniach v okolí, pripomínajú svojím spôsobom života obyvateľov ruskej lavry. Realita, stojaca v pozadí fantastického, podporuje jeho vierohodnosť. Zdanlivo neskutočné postavy sú priblížené prostredníctvom konkrétnych detailov. Trpaslíci napríklad hovoria po záhorácky, obyvatelia ríše Čang sa vyjadrujú vznešeným štýlom. Vzťah hlavných protagonistov sa rozvíja nejednoznačne, v jemných náznakoch. Medzi kliatbou pôvodu predurčených miešancov navyše vstupujú príťažliví súrodenci z ríše Čang.
Chladná, modrá obálka od Martiny Pilcerovej dotvára atmosféru drsného sveta, v ktorom je dosť miesta na činy vo veľkom štýle. Sveta ako stvoreného pre slovenskú hrdinskú fantasy. Alexandra Pavelková vo viacerých svojich poviedkach prejavila zmysel pre čitateľsky príťažlivé striedanie akčných scén s príjemne jemným sentimentom. Štefan Konkol okrem veľkých cestovateľských a praktických skúseností počas dlhého pobytu v zahraničí nadobudol nadhľad. Vo svojom najnovšom diele sa so spoluautorkou úspešne vyhýba násilnému vnášaniu slovenských reálií do tolkienovskej štruktúry textu. Príbeh sa neodohráva „u nás“, ale vonku, vo svete, Orys a Verbaska nie sú reprezentantmi určitej rasy či národa, ale živých tvorov všeobecne. Presne v tradícií najlepšej fantasy riešia naliehavý problém, ktorý trápi všetkých rozumne uvažujúcich. Snažia sa zabrániť šíreniu moci Zla. Ďalšie pokračovanie dobrodružstiev hrdinov sa podľa informácie na obálke bude vyvíjať zaujímavým spôsobom. Každý z dvojice autorov vytvorí samostatnú verziu ukončenia príbehu. Zdá sa, že ani fantasy neunikla postmoderne. Alebo postmoderna fantasy?
 

 In: Knižná revue, roč. XI., 31. 10. 2001, č. 22, s. 5