Osmijanko sa vracia – Krista Bendová – Návrat starého (malého) kamaráta

Návrat starého (malého) kamaráta

Kto by si nepamätal na príbehy z knižky Jožko Pletko, čo poplietol všetko alebo na protagonistov z Cirkusu Hopsasa, na Frčka a ježka, na Maťka, čo ide do školy... A kto sa nezasmial pri čítaní takých knižiek, ako napríklad Bola raz jedna trieda, Bimbo cestuje, Opice z našej police... A kto nemá natrvalo zapísaného v pamäti Osmijanka – kamaráta detí z rovnomenného seriálu... Veď Osmijanko sprevádzal detstvo viacerých generácií, vstupoval po večeroch do našich rodín, aby pobavil svojimi historkami, ale aj poučil, prinútil zamýšľať sa deťúrence (a možno aj ich rodičov alebo starých rodičov) nad otázkami, ktoré aj ich zaujímali, no ktoré by možno nevedeli sami tak dobre sformulovať – a ani nachádzať na ne také dôvtipné odpovede...

Uvedomujú si to aj dnešné vydavateľstvá, a preto sa vracajú k osvedčeným titulom. Tak sa môžeme opäť potešiť čítaním Osmijankových príbehov, tento raz rozprávajú o strašne smutnom medveďovi, o rezancovej princeznej, o načisto obrátenej krajine a o štvrtom detektívovi, ale aj o piškótovej sove, o zelenom vodníkovi, o cukrových topánočkách a napokon o dobrosrdečnom maliarovi... V tejto zostave ide o prvé vydanie doplnené úvodným slovom Kristy Bendovej, ktorá v ňom predstavuje svojho hrdinu Osmijanka – ako inak, vtipným, duchaplným spôsobom. A veľmi múdru vec vymysleli vo vydavateľstve Buvik, keď knižku doplnili aj doslovom Márie Štefkovej a Anny Klímovej Kde sa vzal Osmijanko. Približuje deťom to, ako postava Osmijanka a seriál o ňom vznikali, a ako sa tento seriál realizoval, pričom nezabúdajú na úlohu detských poslucháčov Slovenského rozhlasu, ktorí k zrodu Osmijanka prispeli vlastnými návrhmi, želaniami, kresbami... A že pod ilustráciami je podpísaná Božena Plocháňová, hovorí vari za všetko: je to jej Osmijanko, taký, na akého si pamätáme z dávnejších vydaní... Takže, už ostáva len otvoriť knižku (možno ju deti nájdu pod vianočným stromčekom) a dať sa do veselého čítania, nech len osmičkový hrdina i naďalej žije v našich mysliach a srdciach...