Recenzia
Antonia Bednáriková
09.01.2014

Osobnosti Kysúc

Osobnosti Kysúc

Bratislava, Kysucká kultúrna nadácia 2004

V roku svojich šesťdesiatin obdaroval seba a svojich rodákov Anton Blaha originálnym darčekom - publikáciou Osobnosti Kysúc. Spolu s Máriou Bátorovou, Skarlet Ďurnou, Milanom Gacíkom, Ivanom Hudecom, Dušanom Mikolajom, Rudolfom Moravcom, Jánom Podmanickým a Katarínou Tomanovou-Šulganovou vytvorili vyše 400 portrétov ľudí, ktorí sa na Kysuciach narodili, alebo ich tvorivý život bol s týmto krajom spätý. Zvolili si na prvý pohľad menej prehľadný prístup, podľa obcí. Toto riešenie im však umožnilo stručne predstaviť 40 miest a obcí Kysúc, ich vznik, históriu, ale aj súčasnosť vrátane počtu obyvateľov a mena terajšieho starostu. Pri každej obci je vyobrazený aj jej erb a uvedené významné osobnosti. Keďže na konci knihy je menný register, čitateľ sa môže orientovať tak podľa obcí, ako aj registra.

Zostavovatelia mali jediné kritérium – spätosť s Kysucami a prínos pre povznesenie Kysúc, ako aj prispenie k rozvoju Slovenska. Nájdeme tu zastúpené všetky profesie od učiteľov, kňazov a osvetových pracovníkov cez spisovateľov, športovcov až po úspešných podnikateľov a mecénov.

Knižka Osobnosti Kysúc je ďalším kamienkom do mozaiky svedčiacej o talente a pracovitosti ľudí jedného z našich regiónov. Hlavný zostavovateľ Anton Blaha v úvode napísal: ,,Vychádza mi to tak, že nemôže byť dobrý Slovák ani schopný Európan, keď nemiluje svoje rodisko… nepíšeme len o Kysuciach a Kysučanoch, ale aj o osobnostiach a nadaní Slovákov, hoci len z hrdého pohľadu z brehu Kysuce. Jej malý striebristý prameň je zdravým prítokom nadania, talentu a čistej vody Kysučanov, ktorý vteká nielen do Váhu, ale do poriečia celého Slovenska. Sme tu na to, aby sme spolu s ďalšími generáciami a regiónmi tento prameň chránili a zveľaďovali.

Táto publikácia je svojím spôsobom oživením pamäti starších a možno aj prekvapivo košatým obrazom pre mladých, ktorí mnohé veci vidia zúženou optikou. Anton Blaha a jeho kolektív darovali Kysuciam dôležité základné dielo, na ktorom možno pracovať ďalej a zveľaďovať ho, ale najmä z neho čerpať.

Antonia Bednáriková