Legendárny román Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov (SPN – Mladé letá 2015, preklad Peter Ždán) sa po rokoch
vracia v znovuvzkriesenej edícii Stopy. Namiesto zeleného pásika na obálke je modrý. Iné grafické úpravy neboli potrebné.
  Autor desuplného príbehu o doktorovi Jekyllovi a pánovi Hydovi námet knihy nevymyslel. Mapku ostrova s pomenovaním
vrchov, zálivov a mysov nakreslil jeho nevlastný syn Lloyd. Ostrov pokladov je jedným z prvých diel naozaj modernej literatúry
pre deti a mládež, v ktorých autor považuje mladého čitateľa za skutočne rovnocenného partnera, ktorého netreba poúčať, ale
treba mu byť vďačný za pohodu a priateľstvo. A inšpiráciu.
  Hlavný hrdina a rozprávač príbehu Jim Hawkins je dodnes jednou z najpresvedčivejšie zobrazených detských postáv svetovej
literatúry. Je synom hostinského, do podniku ktorého sa utiahne pirátsky veterán Billy Bones. S mapkou ostrova so skrýšou
obrovského ulúpeného bohatstva nebohého kapitána Flinta. Zvyšní členovia bandy Bonesa prenasledujú. Starý alkoholik od napätia pred rozhodujúcim
stretnutím dostane srdcovú porážku a umrie. Deň po náhlej smrti Jimovho otca. Piráti majú prísť o desiatej večer. Jim teda neváha. Ako ochotná a po-
hotová obsluha si získal Billovu dôveru. Vie teda čo, ako a kde. Z cestovnej truhlice zosnulého vezme mapku a spolu s mamou ujde z hostinca. Keďže po
smrti živiteľa veru polosirote a osamelej žene ruže nepokvitnú, hľadanie pirátskeho pokladu sa stáva reálnym východiskom. Pravdaže, chlapec nekoná
na vlastnú päsť. Rodinný priateľ a lekár doktor Livesey sprostredkuje stretnutie so statkárom Trelawneyom. Ten zabezpečí potrebný kapitál – a výprava
vyrazí na cestu…
  Autor možno plánoval i pokračovanie. Na obálke aktuálneho (v slovenčine siedmeho) vydania príbehu totiž nájdeme (zrejme dobovú, v každom prípa-
de nedatovanú) upútavku: „Toto je jedno z mnohých nebezpečných dobrodružstiev, do ktorých sa smelo púšťal mladý Jim Hawkins, hlavný hrdina a rozprávač
tohto neobyčajného príbehu.“ Príbeh o Jimovi však napokon ostal iba jeden. S pootvoreným záverom pôsobí tak trocha démonicky a rozhodne nesmierne
presvedčivo – ako štúdia o boji dobra a zla v mladom protagonistovi.