Recenzia
Marta Fülöpová
15.12.2015

Paddington, pomocník na pohľadanie - Michael Bond

Anglický autor Michael Bond stvoril veľmi pôvabnú postavičku medvedíka Paddingtona, hrdinu knižnej série, ktorá má v  súčasnosti dvadsaťšesť častí. Jeho príbehy si podmanili celé generácie čitateľov a zaradili sa do zlatého fondu tvorby pre deti. Macík Paddington prišiel do Londýna z  Čiernočierneho Peru nájsť si rodinu, čo sa mu aj v prvej časti podarilo. Nosí červený klobúčik, modrý kabát a viac ako čokoľvek miluje chlieb s lekvárom. Je to slušne vychovaný medveď s veľkým srdcom, podobný legendárnemu Mackovi Pu. Tretí zväzok príbehov vychádza pod názvom Paddington, pomocník na pohľadanie (Vydavateľstvo Slovart 2014, preklad Miroslava Gavurová, Ján Gavura) a nesie sa v znamení macíkovej pomoci jeho blízkym. Paddington má vždy dobré úmysly, ale svet ľudí je komplikovaný, a tak aj pri jeho najlepšej vôli to takmer vždy dopadne opačne. Kniha obsahuje sedem príbehov, každý sa dá čítať aj zvlášť a ich dĺžka je primeraná výdrži detí. Sú ideálne na čítanie pred spaním: jednoduchá dejová línia má vždy edukačný rozmer, a tak sa malí čitatelia dozvedia napríklad to, ako to funguje (respektíve malo by fungovať) v  kine, v  práčovni, reštaurácii či na dražbe. Pointa spočíva v tom, že Paddingtonove dobré úmysly sa nechtiac skončia katastrofou, ktorá deti i dospelých rozveselí. Všetko sa, našťastie, úspešne vyrieši, Paddington totiž patrí k  medveďom, ktorí za žiadnych okolností nestrácajú nádej. Autor veľmi zručne pracuje so situačnou komikou prvoplánovo orientovanou na deti, ale bravúrne zakomponoval do knihy vtip a iróniu aj pre dospelých – jej ťažisko spočíva najmä v  dialógoch, slovných formuláciách a mnohokrát vychádza z ostrého kontrastu medzi nepríjemnou situáciou, v  ktorej sa Paddington ocitol, a  typickou reakciou Britov založenou na taktnosti, distingvovanosti a  slušnosti. Ilustrácie rieši Peggy Fortnum minimalisticky, čiernobiele kresby ponechávajú dosť priestoru detskej predstavivosti. Deti aj ich rodičia si Paddingtona určite obľúbia. Je ľahké stotožniť sa s niekým, kto je v srdci dobrý. Aj dnes, 65 rokov od prvého vydania vo Veľkej Británii, vysiela autor aktuálny odkaz o rodinných putách, životných hodnotách, kde na prvom mieste stojí láska a priateľstvo, aj preto je toto dielko cenným prínosom do detskej knižnice.