Recenzia
Daniel Hevier ml.
22.10.2014

Panter v podzemí - Amos Oz

Preklad Katarína Karovičová
Vydavateľstvo Slovart 2014

V slovenskom preklade vyšiel román Panter v podzemí izraelského spisovateľa a večného čakateľa na Nobelovu cenu – Amosa Oza. Slávny príbeh prináša beletrizovaný epizódny pohľad z jeho detstva. Amos vyrastal v intelektuálnom prostredí poznačený samovraždou matky. V opatrovníckej rodine si zmenil priezvisko na Oz (z hebrejčiny sila), ktorým chcel demonštrovať svoje politické presvedčenie socialistického sionistu. Stal sa obhajcom mierovej koexistencie dvoch znepriatelených štátov – Izraela a Palestíny. Kľúč k tomuto neľahko získanému poznaniu možno nájsť v tomto románe.

Svoje rozprávanie zasadil do Jeruzalema roku 1947, do zložitého obdobia britskej okupácie pred vznikom samostatného izraelského štátu. Autobiografický hrdina, 12-ročný chlapec prezývaný Profko pre svoju zádumčivú povahu, sa aktívne zapája do detského hnutia odporu. Počas porušenia zákazu vychádzania spozná britského seržanta Dunlopa, obdivovateľa židovskej kultúry, ktorý ponúkne chlapcovi možnosť vzájomného jazykového zdokonaľovania. Po počiatočnej nedôvere sa spriatelia, čo sa však nepáči Profkovým priateľom z hnutia odporu a stáva sa pre nich zradcom, odpadlíkom, dezertérom... Profko vidí v postave seržanta krehkého, vzdelaného človeka, ku ktorému „cíti nutkanie vystrieť ruky, nie podať, ale podoprieť ako dieťa alebo slepca“. Toto priateľstvo a prerod zatvrdnutého myslenia sú silným leitmotívom príbehu. Profko však tejto situácii nerozumie. Sám seba vidí skôr ako hrdinu a rád si domýšľa, ako môže z jazykových konzultácií nenápadne získať indície z okupantského tábora.

V samote svojej fantázie ničí paláce, kancelárie a všetky miesta, odkiaľ vychádzajú rozkazy škodiace jeho krajine. V týchto výjavoch ponúka spisovateľ kľúč k pochopeniu toho, ako sa môžu detské vízie transformovať na extrémistické činy. Budúcnosť mnohých izraelských chlapcov stotožňuje so symbolom čierneho pantera ako samotárskeho zvieraťa. Viaceré priateľstvá boli vlastne len kamuflovaným putom motivovaným nenávisťou voči okupantom. Ako však potom možno odpustiť a pokračovať v budovaní svojho národa? Táto otázka sa stáva súčasťou zložitého arabsko-židovského nažívania, na ktoré hľadá Amos Oz vo svojich knihách odpovede. Nezabúda ani na tie najväčšie zverstvá a prikladá zopár silných pripomienok, aby rozpovedal o svete, „ktorý vedel, mlčal a nechal umierať“.

Kniha Panter v podzemí sa odohráva v atmosfére smutného Izraela, v ktorom sa prelína tichá minulosť preživších s vráskami tých, čo myslia na nový spravodlivý izraelský štát, v ktorom by mohli byť konečne Abrahámove deti šťastné.