Recenzia
Katarína Rosová
26.05.2008

Pasodoble s prízrakmi – Roman Brat – Vášnivý tanec života a smrti

Vášnivý tanec života a smrti

Vášnivý tanec života a smrti

Roman Brat: Pasodoble s prízrakmi, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007

  Meno prekladateľa, prozaika a bývalého kvalitného rozhlasového redaktora Romana Brata sa do povedomia laickej čitateľskej i odbornej verejnosti dostalo už dávno; kým predtým si však získaval pozornosť predovšetkým vynikajúcimi prekladmi zo španielčiny, teraz je to čoraz väčšmi jeho pôvodná tvorba, ktorá púta pozornosť a postupne získava aj rozličné literárne ocenenia. Aj v pôvodnej tvorbe sme ho väčšmi poznali ako detského autora, spomeňme si však napríklad aj na detektívku, ktorú mu vysielali pred časom na pokračovanie v Slovenskom rozhlase, a tak vidíme, že jeho ambíciou je osloviť aj dospelého čitateľa.

  V najnovšom románe z Vydavateľstva Slovart (známym svojou koncepčnou edičnou politikou a čoraz väčšmi expandujúcim aj v oblasti pôvodnej tvorby) sa sústreďuje na psychologicky veľmi náročný, dejovo popreplietaný príbeh autora, ktorý isté politicky citlivé záležitosti zo Španielska vo svojej próze vykreslil tak presvedčivo a s takou mierou znalosti problematiky, že sa stane podozrivým a nepohodlným pre rôzne zložky a nastáva tak boj nielen o jeho pravdu, ale doslova o jeho holý život.

Brat majstrovsky využil dôvernú znalosť španielskeho prostredia, reálií a v neposlednej miere aj jazyka; toto sa v pôvodnej slovenskej literatúre ukázalo hádam po prvýkrát, v tvorbe autorov-prekladateľov sú zvyčajne tieto dve zložky až striktne oddelené (Brat v texte niekoľkokrát spomenie aj prozaika Millása, ktorého sám prekladal). Bratovou prednosťou je živý, až akoby neposedný dialóg. To, ako zachytáva prostredie slovenskému čitateľovi, ktorý zväčša pozná len španielske pláže, to, ako mapuje politické súvislosti a rozmotáva klbko súvislostí a vzťahov, robí z jeho prózy čítavú, napínavú udalosť.

  „Vyzerá to tak, že ide o autentické zážitky človeka, ktorý pracoval v niektorej madridskej skupine. Zradil nás,“ (s. 37) – tu je možno koreň celej naháňačky za autorom príbehu, celej špionáže a napínavého sledovania a prenasledovania. Brat buduje svoj príbeh s neskrývaným sebavedomím, vie, ako, kadiaľ a kam sa uberať, aké „stopy“ čitateľovi dať, aby sa v texte orientoval a aby ho dej ťahal vždy ďalej, vždy hlbšie.

Dynamika, o ktorú autorovi neskrývane ide a s ktorou v takomto žánri chtiac-nechtiac musí pracovať, sa prejavuje citlivým výberom štylistických prostriedkov a spolu s premyslenou autorskou zacielenosťou vytvára z tohto románu príbeh, po akom siahnu nielen milovníci napínavých žánrov, ale aj tí, čo obľubujú jednoducho dobre napísaný príbeh.

Katarína Rosová