Recenzia
Michaela Geisbacherová
13.11.2008

Paul Gauguin: Drevorezy, drevoryty - Ľubomír Podušel - Ponuka Vydavateľstva Matice slovenskej (Maliarov „nový mýtus“ v grafickej tvorbe)

Ponuka Vydavateľstva Matice slovenskej (Maliarov „nový mýtus“ v grafickej tvorbe)

Ponuka Vydavateľstva Matice slovenskej

Ľubomír Podušel

Paul Gauguin: Drevorezy, drevoryty

(Maliarov „nový mýtus“ v grafickej tvorbe)

Vydavateľstvo Matice slovenskej 2008

V liste svojmu priateľovi Danielovi de Monfreidovi v auguste 1901 Paul Gauguin napísal: „Som presvedčený, že moje drevorezy, také odlišné od všetkého, čo sa v grafike robí, budú mať za určitý čas svoju cenu.“ Gauguin (1848 – 1903) bol presvedčený o svojej umeleckej výnimočnosti, o  poslaní umelca, čomu obetoval manželstvo, rodinu i kariéru bankového úradníka. Lenže o bankovom úradníkovi, čo ako spokojnom a šťastnom pri rodinnom kozube, by sme dnes nič nevedeli, ale Gauguinove jedinečné obrazy pozná vari každý. Spočiatku sa grafickej tvorbe venoval iba sporadicky, preto bola dlhší čas neznámou oblasťou jeho tvorby. Najskôr to boli litografie z konca 80. rokov a začiatku 90. rokov 19. storočia, ktoré vytvoril v Paríži v prestávke medzi prvým a druhým pobytom na Tahiti. Drevorezy a drevoryty vyjadrujú jeho túžbu po jednoduchom živote človeka v tesnom spojení s prírodou. Súborné vydanie jeho grafickej tvorby vyšlo až dvadsaťštyri rokov po jeho smrti, keď už sa preslávil ako maliar. Svoje grafické listy tlačil v nízkom náklade, boli teda menej dostupné a málo známe v porovnaní s jeho maliarskou tvorbou. Prvýkrát ich vystavili v Paríži v roku 1928, neskôr v San Francisku v roku 1936, až po nich nasledovali ďalšie samostatné výstavy jeho grafickej tvorby. Gauguinova grafika z obdobia jeho pobytu na Tahiti položila základy obrodenia „starého“ drevorezu a drevorytu. Poprel dovtedy uplatňované zásady drevorezu a drevorytu, pretože do grafickej techniky chcel preniesť svoje maliarske postupy.

Gauguinové grafické listy sa na Slovensko a do Čiech dostali vďaka Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Z Tahiti priviezol drevený reliéf Žena s pávom a štočky-matrice drevorytov a drevorezov. Ide o diela, ktoré vznikli v rôznom čase na rôznych miestach v rámci Gauguinovho druhého pobytu na Tahiti.

Michaela Geisbacherová