Recenzia
26.10.2011

Percy Jackson 4. Boj o labyrint - Rick Riordan

Bratislava, Fragment 2011
Preklad Ema Liptáková

Riordan aj v 4. časti série mašíruje mýtmi hravo i dravo postmoderným spôsobom. Boj so škorpiónmi, čistenie mäsožravých koní zanesených hnojom. Plynutím deja sa deti nevdojak učia. Je to učenie vtieravo zákerné, hodné „úlisnosti“ bývalého učiteľa.

Mýty posunuté inam, tak trocha obrátené na hlavu, pozbavené pátosu a neprirodzenej ťažkopádnej obradnosti prežívajú ako strhujúce záznamy o zapamätaniahodných skutkoch. Familiarizácia vzťahov a ovzdušie tínedžerských partií posúvajú staré reálie do nového kontextu (ovocné kompóty u Kalypsó, notebooky na Daidalovom pracovnom stole, kŕmenie duchov mŕtvych kolou a čízburgermi. V Riordanovom podaní vyznievajú tieto „aktualizácie” obyčajne, azda až triviálne – možno aj takmer tak, ako za čias Homéra či Sokrata, keď ľudia verili či aspoň dúfali, že starena na ulici môže byť Héra, ktorá nesie v záhrení jablko večnej mladosti zo záhrady Hesperíd.

Ak chcete dvanásť-trinásťročného chalana bez nútenia zaujať čítaním, voľba je jasná. Riordan ženie hrdinov z akcie do akcie tempom vskutku vražedným. Zároveň bez zaváhania, s bravúrou eskamotéra strieda odľahčený tón s vážnym. V groteskne hyperbolizovanom obraze sfingy, ktorá neprestajne kladie otázky a vyhodnocuje odpovede, nemôžeme nevidieť odraz horšej časti skúseností autorovej pedagogickej praxe. To, že sa nepríjemná spomienka nedotýka detí, je pre mňa dôkazom, že spisovateľ bodoval aj vo svojom predchádzajúcom povolaní. Mladým nielen dobre rozumie, dokáže sa do nich aj vcítiť. Neponúka sterilný, precízne vyrobený remeselný výrobok, ale dostáva sa hrdinom poriadne pod kožu, je schopný (v príbehovej skratke, pochopiteľne) načrtnúť i vývoj charakterov a v dôverných okamihoch, takmer nečakane, pripraviť náznak atmosféry takmer až dojímavého okamihu.

Pravdaže, nie celkom. Hrdinovia plačú krátko, aby to nestálo za reč a za viac než polvetu na záver recenzie.

V piatej časti Vojna bohov, ktorá vyšla tento mesiac, sa ukáže, kto stojí na čej strane, kto bude porazený a kto hrdina.