Recenzia
06.09.2007

Pieniny. Severný Spiš a Šariš - Daniel Kollár-Ján Lacika - S batohom po Slovensku

Ján Lacika

S batohom po Slovensku

     K pätnástim titulom edície S batohom po Slovensku pribudol nový (Daniel Kollár–Ján Lacika: Pieniny. Severný Spiš a Šariš, Dajama, 2007).

     Štruktúra sprievodcu je rovnaká ako v predchádzajúcich publikáciách, zostavovatelia ostali verní prehľadnosti a jasnosti. Úvodná časť je venovaná všeobecným informáciám o koncipovaní jednotlivých trás, značeniu náročnosti trás, zásadám a pokynom bezpečného pohybu a pobytu v horách. V prvej kapitole sa oboznámime s prírodnými pomermi územia (podnebím, vodstvom, rastlinstvom, živočíšstvom a pod.); prírodná charakteristika je doplnená o zaujímavosti a tipy na turistiku s označením jednotlivých trás. Nasleduje mapa regiónu v mierke 1:500 000 s vyznačením a očíslovaním turistických trás. Po tejto všeobecnej časti už nasleduje to najdôležitejšie, opis jednotlivých trás spolu s mapami. Tie sú koncipované heslovito, prehľad najdôležitejších informácií je teda naozaj prehľadný. Prvým heslom je poloha definujúca územie, kde sa turistická trasa nachádza, druhým východiskový bod, tretím cieľový bod, štvrtým časový rozvrh, piatym prevýšenie a posledným heslom je mapa opisovaného územia. Po heslách nasleduje charakteristika náročnosti túry a opis základnej trasy spolu s upozorneniami na prírodné zaujímavosti. Informácie o väčšine trás dopĺňa fotografia typickej scenérie. Základné trasy sú koncipované tak, aby nám umožnili návštevu všetkých významných oblastí územia.

     Turistická oblasť Pieniny – severný Spiš a Šariš sa rozprestiera na severe až severozápade východného Slovenska. Na severe ju ohraničuje slovensko-poľská štátna hranica a v oblasti Pienin presahuje aj na poľskú stranu. Na západe susedí s Tatrami, východným susedom sú Východné Karpaty. Jej dĺžka je približne 80 kilometrov, v smere poludníkov je užšia, približne 40 kilometrov, takže o miesto na výlety nebude núdza. Sprievodca po Pieninách obsahuje opis 40 peších turistických trás – základných trás, ale nájdeme tu aj navrhnuté trasy – odporúčania, ako sa dajú základné trasy spájať, kombinovať či skracovať.

     Druhé vydanie sprievodcu Ján Lacika: Vysoké Tatry (Dajama 2007)obsahuje 20 turistických trás a novinkou sú 3D mapy, na ktorých môžeme lepšie sledovať terén, ktorý nás na trase čaká.

     Takže, už si len nabaliť potrebné veci do ruksaku, „vybaviť“ sa kondičkou a odhodlaním, nezabudnúť fotoaparát, a najmä šikovného sprievodcu do vrecka, a môžeme sa vydať na cestu po našich krásnych horách.

-mgb-