Recenzia
Elena Ťapajová
19.08.2008

Po stopách konfliktov - Martin Rajec - Inšpiratívne svedectvo

Inšpiratívne svedectvo

Inšpiratívne svedectvo

Martin Rajec: Po stopách konfliktov, Bratislava, Ikar 2008

  Zvedavosť patrí k základným ľudským vlastnostiam. Človek rád  nazrie do zákulisia, chce sa dozvedieť to, o čom sa nepísalo v novinách, čo nezachytila kamera. Tobôž, keď ide o nebezpečné situácie, pri ktorých svoju kožu nesie na trh niekto iný a my sa stávame iba pozorovateľmi z bezpečnej pozície čitateľa či televízneho diváka. Túto možnosť nám poskytuje Martin Rajec v zápiskoch z ciest, kde ukázal odvahu riskovať, ale i schopnosť zachytiť atmosféru. Reportáže majú podtext, ktorý občas otrasie krutou výpoveďou o našej bezmocnosti vyrovnať sa s konfliktmi nielen vojnovými a sociálnymi, ale i morálnymi či jednoducho povedané s konfliktom dobra a zla v každom z nás.

  Autor konštatuje, že vojnového spravodajcu z neho urobil  teroristický útok na USA 11. septembra (mimochodom, je to aj deň jeho narodenín) a základ knihy tvorí rozprávanie práve o  prvých cestách vojnového reportéra, lebo ako hovorí: „Moja prvá cesta smerovala do Pakistanu a neskôr do Afganistanu zmietaného vojnou. Dva roky som ako jediný Slovák  spravodajsky pokrýval vojnu v Iraku.“ Ďalšie časti knihy sa viažu k roku 2005, keď nakrúcal sériu dokumentov v africkej Libérii a Konžskej demokratickej republike. V tom roku opäť navštívil Afganistan, ale aj Gruzínsko. Záverečnú kapitolu tvoria spomienky na Izrael, kde strávil rok ešte ako študent a práve tu sa začalo jeho putovanie po stopách...

  Na prvý pohľad ide možno o nesúrodú skladačku. Nie obsahom, ale spracovaním. Jednoduché, akoby denníkové záznamy striedajú umelecké reportáže a detailne prepracované poviedkové príbehy. Rajec je vynikajúci rozprávač, ktorý slovami dokáže vizualizovať napísané. Pôsobivým bonusom sú snímky  vynikajúceho českého fotografa Michala Novotného.

  Nie, kniha nie je žiadnou zbierkou učesaných cestopisných čŕt. Naopak, je to pôsobivé, brutálne úprimné svedectvo. Autor nekomentuje udalosti, ich súvislosti skôr naznačuje ako formuluje, ale svojimi postrehmi a ich zoradením dosahuje mimoriadny účinok. A čo je dôležité, inšpiruje čitateľa ku kladeniu otázok i hľadaniu odpovedí s nadčasovou platnosťou.

Elena Ťapajová